Tallinna noortevolikogu tegi ettepaneku koolitoidu rahastamise suurendamiseks

Tallinna linna noortevolikogule valmistab muret, et linnapoolne panus pole kaasas käinud toitlustuse kulude kasvuga. FOTO: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Pühapäeval esitas Tallinna linna noortevolikogu linnapea Mihhail Kõlvartile ja abilinnapea Vadim Belobrovtsevile ettepaneku, mille kohaselt tuleb tõsta Tallinna koolide toidu päevaraha 0,35 euro võrra 1,69-le eurole päevas. Loo lõppu on lisatud pöördumise terviktekst.

Noortevolikogu esimehe Linda Maria Laane sõnul peaks Tallinn Eesti jõukaima kohaliku omavalitsusena panustama senisest rohkem kooliõpilaste toidu kvaliteeti. „Toidu päevaraha tõstmine aitaks tõsta toitlustuse senist kvaliteeti ning tulenevalt mastaabisäästust pakkuda ka mitmekesisemaid võimalusi toiduvalikul. Aasta-aastalt kasvab nende laste hulk, kes jälgivad oma toitumisharjumusi. Toetamaks kohalikku ettevõtlust ja vähendamaks ökoloogilist jalajälge soovime, et koolidel oleks võimalus eelistada kohalikku päritolu toiduaineid,“ ütles Laane.

Noortevolikogu aseesimehe Karl Sander Kase sõnul peab linnapoolne rahastus arvestama asjaoluga, et viimastel aastatel on toitlustamise kulud märkimisväärselt kasvanud. „Viimaste aastate hinnatõusu ja töökulude kasvu tõttu ei ole tänane toetus piisav, et tagada Tallinna munitsipaalkoolide lastele kvaliteetne ja tervislik lõunasöök. Samale järeldusele on jõudnud ka Tallinna koolide hoolekogud, kes esitasid sarnase ettepaneku käesoleva aasta aprillis.“

Tallinna linna noortevolikogu on nõuandva õigusega osaluskogu, mis moodustatud Tallinna Linnavolikogu juurde. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises. Tallinna noortevolikogu asutati 2011. aastal.

Koolitoidu päevaraha tõstmise küsimust on nõudnud ka 18 Tallinna kooli hoolekogud. Aprillis saatsid nad vastava ettepaneku Tallinna linnavalitsusele, kuid see ei leidnud linnajuhtide toetust. Lisaks tegi Tallinnna volikogu Isamaa fraktsioon rahastamise suurendamise ettepaneku linna 2019. aasta eelarvesse.

Noortevolikogu ettepaneku terviktekst:

Tallinna linna noortevolikogu ettepanek koolitoidu rahastamise suurendamiseks

Käesoleva aasta aprillis pöördusid teie poole 18 kooli hoolekogud ettepanekuga suurendada Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendeid koolitoidu kulude katmiseks. Selle pöördumise ajendiks oli juba viis aastat muutumatuna püsinud õpilaste koolilõuna maksumuse määr, mille suuruseks on Tallinna Linnavalitsuse määrusega kehtestatud 1,34 eurot päevas. Hoolekogude ettepaneku kohaselt tuleks koolilõuna maksumust tõsta 1,69-le eurole päevas. 13. juunil toimunud Tallinna volikogu istungil kiideti heaks Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarve, kuhu oli esitatud ka vastavasisuline muudatusettepanek. Paraku ei leidnud see ettepanek Linnavalitsuse ega Linnavolikogu toetust.

Varasemalt on Tallinna linn olnud eeskujuks teistele Eesti omavalitsustele ning aastatel 2002-2006 alustati kooliõpilaste tasuta toitlustamisega Tallinna munitsipaalkoolides. Kahjuks otsustas Tallinna Linnavolikogu 24.08.2017 määrusega nr 15 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel“ vähendada Tallinna linna eelarvest tuleneva koolilõuna hüvitist 22 sendi võrra 0,34 eurole päevas. Tänu riigipoolse toetuse tõusmisele 2018. aasta 1. jaanuarist, jäi päevarahaks jätkuvalt 1,34 eurot, arvestades viimaste aastate hinnatõusu ja tööjõukulusid, ei ole see summa piisav, et tagada Tallinna munitsipaalkoolide lastele kvaliteetne ja tervislik lõunasöök. Muutumatuna püsiva rahastuse tõttu otsivad koolide toitlustajad kokkuhoiukohti ning selle tulemusena kannatavad päeva lõpus Tallinna lapsed ja noored, kes peavad leppima madalama tooraine kvaliteediga.

Järgnevate aastate jooksul kasvab Tallinna õpilaste arv. Sellele lisaks peame arvestama ka sellega, et teadlikkuse kasvuga kasvab aasta-aastalt nende laste hulk, kes jälgivad hoolikamalt oma toitumisharjumusi ja toidu kvaliteeti. Lisaks on tõusuteel nende laste hulk, kes ei saa süüa teatud toite tervislikel põhjustel. Toetamaks kohalikku ettevõtlus ja vähendamaks keskkonna jalajälge, soovime et koolidel oleks võimalus eelistada kohaliku päritolu toiduaineid. Toidu päevaraha tõstmine aitaks tõsta toitlustuse senist kvaliteeti ning tulenevalt mastaabisäästust pakkuda ka mitmekesisemaid valikuvõimalusi toiduvalikul. See on eesmärk, mille poole Tallinna linn peaks püüdlema.

Eesti suurima ja jõukama kohaliku omavalitsusena peaks linn senisest rohkem panustama linna õpilaste toidu kvaliteeti. Koolide toitlustuse rahastamine peaks käima kaasas elukalliduse tõusuga ning sellest lähtuvalt toetab Tallinna linna noortevolikogu Tallinna koolide hoolekogude ettepanekut tõsta koolilõuna maksumust vähemalt 0,35 euro võrra 1,69-le eurole päevas.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga