Seeder näeb ohtu, et valitsus soovib kaotada eesti keele nõuded vene õppekeelega koolides

Kui valitsus loobub riikliku eesti keele eksami lävendist, siis antakse Helir-Valdor Seederi hinnangul vene õppekeelega koolidele ja kooliõpilastele sõnum, et eesti keele oskus ei ole vajalik.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul tähendab haridus- ja teadusminister Liina Kersna välja pakutud põhikooli eksamite lävendite kaotamine, et omakorda kaotatakse ka eesti keele oskuse nõudeid vene õppekeelega koolide õpilastele. Tema sõnul läheb ministri algatus riiklike prioriteetidega selgelt vastuollu.

Seederi sõnul on Isamaa prioriteet kvaliteetne eestikeele haridus kõigis Eesti koolides. „Kui valitsus loobub riikliku eesti keele eksami lävendist, siis antakse sellega vene õppekeelega koolidele ja kooliõpilastele sõnum, et eesti keele oskus ei ole vajalik,“ ütles Seeder.

Isamaa esimehe sõnul on valitsuse selline poliitika uskumatu. „Kui seni võis arvata, et Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni ajal toimub eestikeelsele haridusele üleminekul paigalseis, siis nüüd ähvardab oht, et toimub väga suur tagasiminek. Eesti keele – meie riigikeele – eksamilävendi kaotamine seda ju tegelikult tähendab,“ lausus Seeder. Tema sõnul nõuab eestikeelsele haridusele üleminek ühelt poolt olulisi lisainvesteeringuid, kuid teisalt ka seda, et me oleksime keeleoskuse suhtes nõudlikud.

Täna kehtiv põhikooli riiklik õppekava sätestab, et põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad“, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud vähemalt rahuldavad tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul. (§ 23 (1)). Haridus- ja teadusminister Liina Kersna välja pakutud muudatusega soovitakse kaotada nõue, et eesti keele eksam tuleb sooritada „vähemalt rahuldava tulemusega“.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga