Rahvastikuminister Solman: inimestel on eriolukorrast tingituna reaalsed sotsiaalsed raskused

Rahvastikuminister Riina Solman kohtus täna, 25. märtsil Narva linnapea Aleksei Jevgrafoviga, et arutada koroonaviiruse puhangust tingitud eriolukorra piirangute mõju kohalikule kogukonnale ja venekeelse elanikkonna informeeritust kriisikomisjoni kehtestatud meetmetest. Solmani visiit toimus 25. märtsist kehtima hakanud piiranguid arvesse võttes ning kõiki eriolukorrast tulenevaid nõudeid täites. Kohtuti kahekaupa ja distantsi hoides. Narva linnapeaga asetati ka pärg märtsiküüditamise ohvritele.

Rahvastikuminister ja Narva linnapea arutasid kohtumisel eriolukorrast tulenevate piirangute mõju linna elanikele ja ettevõtjatele. „Tänaseks on selge, et koroonaviirus mõjutab meid kõiki – kannatavad nii üksikisikud kui kogu majandus. Uus erakordne olukord nõuab uusi lahendusi ja kõiki vastuseid ei ole kohe kellelegi olemas. Peame kohalike kogukondadega koostöös tekkivaid probleeme ennetama ja lahendama. Nii nagu haiguse leviku peatamine sõltub igaühest, nii vajame ka eriolukorrast tingitud piirangutega toimetulekuks igaühe panust ja tuge,“ ütles Solman.

Kohtumise lõpus asetasid Solman ja Jevgrafov koos pärjad märtsiküüditamise mälestusmärgile Narva raudteejaamaesisel platsil represseeritute monumendi juures. Tavapärast rahvarohket mälestusüritust sel aastal eriolukorrast tulenevate piirangute tõttu ei toimu.

Rahvastikuminister kohtus Narvas ka vabaühenduste esindajatega. MTÜ VitaTiim’i, Sillamäe Lastekaitse Ühingu ja  MTÜ Pereprojekti eestvedajad rõhutasid selge informatsiooni olulisust sel keerulisel ajal ja kiiret abi vajavate vähekindlustatud perede probleemide lahendamise prioriteetsust.

„Vabaühendused adresseerisid väga elulisi probleeme, mis vajavad kiireid ja selgeid lahendusi. Eriolukord tõi kiiresti välja meie ühiskonna erinevad sotsiaalsed probleemid. Vähekindlustatud perede suureks mureks on koolide sulgemisega ärajäävad soojad koolilõunad. Avalikus ruumis kogunevad noored vajavad tegevust ja tegelemist. Mitte kõigil ei ole ka arvuti või nutitelefoni, kiirest internetiühendusest rääkimata, et kodust koolitöid teha. Õigeid vastuseid on ärevas ja uues olukorras raske leida,“ loetles Solman vabaühendustega kohtumisel tõstatatud probleeme.

„Kohalikud omavalitsused ja kodanikuühendused on valitsuse olulised liitlased. Vaid tänu ühiskonnapoolsele mõistmisele ja abile saame me sellest ootamatust ja hirmutavalt suurest kriisist jagu. Valitsuse otsused põhinevad oma ala tippude ekspertteadmistel, kogemusel ja soovitustel. Otsuste viimisel kogukonda ja nende rakendamisel teevad olulist tööd kohalikud omavalitsused ja vabaühendused. Sellises üksteise toetamises, tajudes igaühe vastutust enda ja oma lähedaste ees, saame kriisi kõige rängemaid tagajärgi vähendada,“ nentis Solman.

Narvast sõidab Solman Toilasse, kus kohtub Toila vallavanema Eve Easti ja siseturvalisuse nõukogu liikmetega. Ka nendel kohtuistel järgitakse kehtestatud piiranguid, et vältida koroonaviiruse levikut.  Siseturvalisuse nõukogusse kuuluvad kohaliku omavalitsuse esindajate kõrval ka kohalikud vaimulikud. Jumalateenistuste ärajäämisel sarnaselt teiste rahvakogunemistega edastatakse jumalateenistusi ja palvuseid internetis ja ETV2 ning ETV+ kanalites.

„Ida-Virumaal elab palju inimesi, kelle ema- ja kodukeel on vene keel. Nende infoväli erineb tihtipeale eestlaste omast ja seetõttu erineb sageli ka saadav informatsioon. Eesti keele oskamine on nii õigus kui ka vajadus, kuid eriolukorras, kui inimesed on hädas, vajavad nad adekvaatset informatsiooni ja hingelist tuge ning mõistmist. Mul on hea meel, et paljud kogudused on leidnud raskel ajal kaasaegseid kanaleid kasutades võimaluse hingekosutuse andmiseks oma liikmetele,“ märkis Solman.

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise, uussisserändajate kohanemise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärgiks on rahva kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019. 

Täiendavat informatsiooni eriolukorra piirangutest saab jälgida Vabariigi Valitsuse koduleheküljelt www.valitsus.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga