Rahvastikuminister paneb usulistele ühendustele südamele ohutusnõuete täitmise vajalikkust

Rahvastikuminister Riina Solman leiab, et kui võimalik, tuleks koguduse liikmetel püsida kodus ja vaadata teenistusest juba kevadel praktikaks saanud veebiülekandest. Foto: Annika Haas

Kuna rahvastikuministri koordineerida on Eestis asuvate usuliste ühendustega seotud küsimused, pöördus Riina Solman kristlike koguduste ja teiste Eestis tegutsevate usuliste ühenduste poole, et rõhutada teenistuste pidamiseks kehtestatud nõudeid COVID-19 leviku tõkestamiseks.

Advendiaeg on kristlikus maailmas alanud. Seetõttu tuletab rahvastikuminister usulistele ühendustele meelde, kui oluline on viiruse leviku tõkestamiseks pidada kinni kõikidest valitsuse kehtestatud piirangutest, et hoida iseend ja teineteist.

„Viiruse eest ei ole meist keegi täiesti kaitstud, kuid panen kõigile kogudustele südamele, et oma käitumisega saame vähendada võimalust nakatuda ise ning nakatada teisi, ütles Solman.
Rahvastikuminister leiab, et kui võimalik, tuleks koguduse liikmetel püsida kodus ja vaadata teenistusest juba kevadel praktikaks saanud veebiülekandest.

Nõuded on muutunud konkreetsemaks

Oma kirjas rõhutas rahvastikuminister, et viiruseohu vähendamiseks tuleb siseruumides korraldatavatel teenistustel ja teistel avalikel usutalitustel järgida 2+2 reeglit, kanda maski ja inimesi malelaua põhimõttel maksimaalselt hajutada. Tagatud peab olema käte ja pindade desinfitseerimise võimalus ning usutalitustel kasutatavate esemete desinfitseerimisnõude täitmine pärast iga kasutuskorda.

„Loodan, et vaimulikud mõistavad, kui oluline on kanda oma koguduse liikmete tervist silmas pidades maski, eriti olukorras, kus ollakse avaliku jumalateenistuse või muu avaliku usulise talituse käigus lähikontaktis teiste osalevate inimestega,“ märkis Solman.

Rahvastikuminister tuletas kogudustele meelde, et võrreldes varasemaga on nõuded avalikele üritustele, mille hulka kuuluvad ka usutalitused, läinud konkreetsemaks. Näiteks ei tohi kirikutes, kus on statsionaarsed istekohad, olla kuskil üle 400 inimese, välja arvatud Harju- ja Ida-Virumaal, kus ei tohi olla üle 50 protsendi täituvust. Kus ei ole istekohti, võib teenistusele koguneda kuni 250 inimest, nad peavad hoidma üksteisest kahemeetrist distantsi ja ruumi ei tohi lasta rohkem inimesi, kui on 50 protsenti selle ruumi tavapärane mahutavus.

Hoiduda tuleb ka kõrge riskiga tegevustest, mille hulka kuulub näiteks laulmine. Juhul, kui usutalituse läbiviimine laulmiseta ei ole võimalik, tuleb koorilauljate hulka piirata.

Rahvastikuministri selgitused ja meeldetuletus kogudustele põhineb Vabariigi Valitsuse korraldusel nr 282, mille pealkiri on „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga