Marko Pomerants. FOTO: Tairo Lutter/EESTI MEEDIA

Marko Pomerants annab järjekordse ülevaate Rakvere Linnavolikogus toimuvast. 30. oktoobri istungil langetati mitmeid olulisi otsuseid.

Pean oma volikogublogi vist kroonikaks ümber nimetama. Meenutame siin Ott Tänaku ralliblogi. Postitus järgneb, kui Ott on mööda vihisenud. Rakvere linna arendamine inimvõimete piiril kiiruse arendamist ei eeldagi.
Ma loodan, et see nii ei jää, aga võimumuutusele järgnenud esimene volikogu istung toimus otsuste mõttes üksmeeles.

1. Rakvere Spordikooli põhimäärus sai vastu võetud. Spordikooli direktor Jaak Vettik oli külaliste hulgas ja kinnitas, et võib vastu võtta küll. Spordikooli lõpetajalt ei eeldata enam maailmameistriks tulekut. Tegu huviharidusega. Hoolekogus saavad vanemad suurema esindatuse. Lapsed ise peavad endiselt trennis käima, seda vanemad nende eest tegema ei hakka.

2. Lõpetasime Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuse järgmise aasta 31. augustist. Emotsionaalselt kurb, aga tulevikku vaatav otsus. Riik võtab gümnaasiumihariduse pakkumise enda peale. Eragümnaasium muidugi jääb, aga mitte munitsipaalgümnaasiumid. Volikogu oli üksmeelne. Edaspidi saab mittestatsionaarset gümnaasiumiharidust Rakvere Ametikoolist ja on oht, et ameti ka. Emotsioonid seotud praeguste täiskasvanute gümnaasiumi õpetajatega ja nende õpilastega, kes oleks soovinud praegustes oludes lõpetada.

Viimasel viiel õppeaastal (2014-2018) on kooli õpilaste arv olnud 118-st (2014.a) 207-ni (2017.a). Aasta-aastalt väheneb mittestatsionaarses õppevormis õppivate põhikooli õpilaste arv. Gümnaasiumiastmes on viimase paari aastaga mitmekordistunud üksikaineõppevormis osalejate arv. Nt 2018/19.õa oli neid 10.-12.klassini 128-st 22, kes valisid endale n-ö vähendatud õppevormi. Seetõttu oli ka lõpetajaid igal aastal vähem kui õpilaste arvud klassides.

3. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 31.oktoobri 2018. a määruse nr 32 „Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 muutmine“ sai lugemised loetud ja vastu võetud.

4. Rakvere linnavolikogu otsustas anda nõusoleku koduloomade varjupaigateenuse riigihanke korraldamiseks aastateks 2020-2022. Tegu on Rakvere linnas vabalt hulkuvatele kassidele ja koertele varjupaigateenuse osutaja leidmisega. Varjupaigateenust vajab kalendrikuus orienteeruvalt 20 koera ja 60 kassi. Teenusega tagatakse linna tänavate üldine heakord ja linna heakorra eeskirjade täitmine ning loomakaitseseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse kohustus korraldada oma haldusterritooriumil hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist. Kõlab koledalt, aga on osa päriselust.

Teenuse osutajale antakse tasuta kasutusse Kasarmu tn 3 asuv kinnistu ja koduloomade kalmistu asukohaga Paatna küla, Rakvere vald. Nimetatud kinnistutega seonduvate hooldus-, remondi- ja muude kohustuste kandmise kohustus lasub teenuse osutajal. Eelneva hankeperioodi leping Varjupaikade MTÜ-ga oli kuutasuga 2959,00 eurot, kolme aasta tasu kokku 106 524,00 eurot. Rakvere maksumaksja poole vaatavad lootusrikkalt nii kodutud inimesed, kui kassid ja koerad.

5. Rakvere linna 2020. aasta eelarve“ läbis 1.lugemise, aga eelarvest on mõtet rohkem rääkida siis, kui poliitiline reha on sellest läbi käinud. Seega pigem detsembrikuus.

6. Rakvere linnavolikogu otsustas kinnistu omanike palvel osaliselt kehtetuks tunnistada „Pikk tn 62 ja seda ümbritseva maa-ala detailplaneeringu Tõusu tn 1 kinnistu osas“.

7. Linnavolikogu otsustas ka algatada „Kalda tn 3 ja Kalda tn 3a kinnistute detailplaneeringu koostamise. Tegu Rakvere piiritusetehase krundiga, mille omanikud tahavad sellele uusi täiendavaid funktsoone leida kaaludes võimalusi rajada sinna elamu- ja ärimaa sihtotstarbega kinnistuid. Selle otsusega kaasnes vajadus otsustada nende kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine või algatamine. Jätsime algatamata, kuna sisuline vajadus puudub.

8. Algatasime ametlike kohanimede määramise kolmes asukohas. Ametlikku kohanime vajab ühissõiduki peatus, mis asub Palermo metsa kinnistul, Lilleoru tn 25 kinnistu juures. 2011. aastal ehitati välja üle tee asuv bussipeatus Pauluse kalmistu läheduses, millele määras Rakvere linnavolikogu ametlikuks kohanimeks Pauluse kalmistu.

9. Maanteeamet teostas ehitustöid riigitee 17164 Arkna-Rakvere kõrvalmaantee teekatte taastusremondiks, mille raames oli vaja välja ehitada ka uued, normidele vastavad bussipeatused. Et olemasolevasse asukohta ei olnud võimalik neid liiklusohutult ehk koos teelaiendusega ehitada, otsustati tõsta hetkel Rakvere valla territooriumil asuvad Roodevälja allee ühissõidukite peatused ümber Rakvere linna territooriumile. Bussipeatused tõsteti olemasolevast asukohast ligikaudu 340 meetrit Rakvere linna keskuse poole, Arkna tee – Papiaru tänava ristmiku piirkonda. Selleks, et uues asukohas olevad bussipeatused saaks märgitud ühistranspordiregistris ning looduses vastavalt märgistatud, tuleb Rakvere linnavolikogul vastavalt kohanimeseadusele läbi viia ametliku kohanime määramise menetlus.

9. Otsustasime tagada omaosaluse finantseerimise Lääne-Viru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammis 2020- 2023“.

Programmi eesmärk on ettevõtete areng ja kasv, ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi aastateks 2020-2023. (väljavõte seletuskirjast).
Toetuse maksimaalne määr on 84 protsenti projekti abikõlblikest kuludest on 372 452 eurot, Rakvere linna katta on 16 protsenti omaosalust, mis jaguneb maakonna kõigi omavalitsuste vahel ja omavalitsuste omafinantseeringu katmisel arvestati lähtudes omavalitsusüksuse õpilaste ja elanike arvu Rakvere linna omaosaluse summa on sendi pealt – 14904,57 eurot ja see jaguneb eelarvesse igaaastaselt võrsetes osades perioodil 01.01.2020 – 31.08.2023.

10. Võimuvahetus tõi vajaduse nimetada uued esindajad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule. Nimetasime Rakvere linna esindajateks Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul Mihkel Juhkami ja tema asendajaks Velvo Väli ning Triin Vareki ja tema asendajaks Andres Jaadla.

11. Me esindajad said ka nimetatud Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse. Nimetasime Rakvere linna esindajateks Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul – Linnade Päeval järgmised kodanikud: Mihkel Juhkami ja tema asendajaks Sven Hõbemägi, Velvo Väli ja tema asendajaks Laila Taluniku, Triin Vareki ja tema asendajaks Valeri Vaselenko, Andres Jaadla ja tema asendajaks Rainer Miltopi.
Nimetasime Rakvere linna esindajateks Eesti Linnade Liidu volikogus Mihkel Juhkami ja tema asendajaks Velvo Väli ning Triin Vareki ja tema asendajaks Andres Jaadla.

Järgmine Rakvere linnavolikogu istungi kuupäev on kolmapäev, 27.november 2019.a.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga