Omavalitsused saavad tuge hooldekodude renoveerimiseks ja ehitamiseks

Pilistvere hooldekodu. Kunagine Pilistvere koolimaja. FOTO: SCANPIX/ELMO RIIG/Sakala

Kohalikel omavalitsustel on taas võimalik saada riigilt rahalist toetust olemasolevate hooldekodude energiatõhusaks muutmiseks. Lisandunud on võimalus ka uute, liginullenergiahoonetes tegutsevate hooldekodude ehitamiseks. Kokku on eelarves selleks ette nähtud ligi 9,5 miljonit eurot. Eelistatud on väiksemate hooldekodude uuendamine ja loomine.

„On äärmiselt oluline, et looksime eakatele, kes enam oma kodus hakkama ei saa, väärikad tingimused. Vajadus on nii uute hooldekodude loomiseks kui ka olemasolevate uuenduskuuriks ning riik annab omavalitsustele selleks abikäe,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Hooldekodud peavad saama ligipääsetavad ja kodused, kindlasti tuleb omavalitsustel silmas pidada sedagi, et elanikel oleks võimalik kasutada ka teisi avalikke teenuseid.“

Riigihalduse ministri Janek Mäggi sõnul tullakse toetusega omavalitsustele appi, et luua energiasäästlikud ning hea sisekliimaga hooldekodud. „Soovime, et hooldekodude elanikel oleks head elutingimused. Samuti aidata kaasa kliimapoliitika eesmärkide saavutamisele, luues eeldused edasiste kulude kokkuhoiuks. Kuna toetuse suurus sõltub omavalitsuse majanduslikust võimekusest, siis annab see eelise just nõrgematele omavalitsustele, mis saavad kokku hoitud rahaga arendada kohalike inimeste jaoks paremaid teenuseid,“ lisas ta.

Sõltuvalt omavalitsuse majanduslikust võimekusest on maksimaalne toetus rekonstrueeritava hooldekodu kohta 472 500 eurot ja uue hooldekodu loomisel 700 000 eurot. Uue hooldekodu loomisel tuleb omavalitsusel vähemalt samade ruutmeetrite arvuga ja maksimaalselt E energiaklassi märgisega hoone maha müüa või lammutada. Hooldekodude renoveerimist ja ehitamist kaasrahastab riik kasvuhoonegaaside kvoodikauplemisega saadud tulust.

Toetuse saamisel on uue hooldekodu ehitamisel lubatud nii majutusega kui päevahoiu kohtade loomine. „Paljude perede jaoks on lahenduseks päevahoiu tüüpi teenus. See annaks eakale võimaluse elada jätkuvalt oma kodus, olles väärikalt ja turvaliselt hoitud sel ajal, kui tema lähedased käivad näiteks tööl ja koolis,“ lisas minister Iva.

Mullu oli Eestis 158 hooldekodu ja üldhooldusele kulus kokku 61,2 miljonit eurot. Teenust saavad inimesed ja nende lähedased tasusid sellest üle 47 miljoni euro ehk ligi 78%, omavalitsuste panus oli 13,7 miljonit eurot.

Taotlusi saab riigi tugiteenuste keskusele esitada 18. oktoobrist 21. jaanuarini.

Lisainfo:

· Lisaks avaneb tänavu aasta lõpus kohalikele omavalitsustele võimalus taotleda toetust erivajadustega inimeste eluruumide ja eluruumidele juurdepääsu kohandamiseks. Selleks on planeeritud 7,19 mln eurot ja plaanis kohandada vähemalt 1 488 kodu.

· KOVidel on võimalik täiendavalt taotleda toetust ka teenuste arendamiseks ja osutamiseks. 2019. aasta esimeses kvartalis avaneb uus taotlusvoor hoolduskoormust vähendavate ja tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamiseks ja osutamiseks. Eelmises kahes taotlusvoorus 2016. ja 2018.a toetati 23 kohaliku omavalitsuse ja omavalitsusliitude projekti koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, päevahoiuteenuse ja intervallhooldusteenuse arendamiseks ja osutamiseks.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga