Ministeeriumid vaidlevad eramaa omanike õiguste üle

Justiitsminister ei toetanud rahandusministeeriumi plaani erametsaomanike õigusi piirata. Eesti Erametsaliidu ja Eesti Omanike Keskliidu teatel jättis justiitsministeerium rahandusministeeriumi koostatud planeerimisseaduse muutmise eelnõu kooskõlastamata, kuna see riivab metsaomanike põhiõigusi. Selline riive eeldab mõlema ühenduse ja justiitsministri arvates põhjalikumat mõjude analüüsi ja ka hüvitamise läbi mõtlemist. Omanike keskliit ja erametsaliit on korduvalt juhtinud tähelepanu, et planeeritav eelnõu riivab metsaomanike põhiõigusi.

Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees Priidu Pärna kiidab justiitsministeeriumi eraomandi ja sellega kaasnevate põhiõiguste kaitsmise eest. “On kahetsusväärne, et rahandusministeerium jätab planeerimisseaduse muutmisesse sisuliselt kaasamata ühe põhisihtgrupi, keda planeerimine otseselt puudutab – kinnisvaraomanikud. Meie tunnustus Justiitsministeeriumile, kus põhiõiguste riivele pidurit on tõmmatud,” rääkis ta.

Erametsaliidu tegevjuht Andres Talijärv on varasemalt nentinud, et selgete suunisteta omavalitsused piirangu proportsionaalsuse ja hüvitusküsimusega aga tegelema ei hakka. Näiteks on Saaremaal vald hetkel kehtivast seadusest mööda vaadanud ning ei ole eramaadele planeeritavatest piirangutest omanikke teavitanud. Erametsaliidule põhjendati omanike kaasamata jätmist viidates planeerimisseaduse muutmise eelnõule.

“Justiitsministeeriumi otsus selline metsaomanike huvidega mittearvestav seaduseelnõu kooskõlastamata jätta oli kindlasti väga oodatud. Kui eraomandile soovitakse seada piiranguid, peavad sellega kaasnema ka selged juhised, kuidas omanikke kaasatakse ja milline on kompenseerimismehhanism,” rääkis Talijärv ja tõi Saaremaa kõrvale ka Saue valla näite, kus otsustati kogukonnale oluline mets ära osta. “Sauel mõistetakse, et põhjendamatult ei saa eraomandi kasutamist pärssida, hüvesid ei saa võtta jõuga ja tasuta.”

Kui soovitakse anda omavalitsustele õigus metsaraiet piirates omandiõigust kitsendada, peab sellega kaasnema ka põhjalikum mõjude hinnang ja õiglane kompensatsioonimehhanism. Kuna rahandusministeeriumi koostatud seletuskirjas puudub analüüs eelnõu sätete kooskõla kohta põhiseadusega, jättis ka justiitsministeerium eelnõu kooskõlastamata.

Rahandusministeeriumile saadetud kirjas toob justiitsministeerium välja, et metsaseaduse muudatusega riivatakse põhiseaduses sätestatud omandiõigust. Eelnõu seletuskirja palutakse täiendada seaduspärasuse analüüsimisega, mille põhjal saaks hinnata, kas era- ja avalik huvi on tasakaalus. Justiitsministeerium ei vaidlusta kohalike omavalitsuste õigust seada planeerimismenetluses piiranguid. Kuid sealjuures on tarvis lisada seadusesse norm, mis kohustab kohaliku omavalitsuse üksust hindama omandiõiguse piirangu intensiivsust ja kaaluma, kas on põhjendatud hüvitise maksmine.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga