Kuriteos kahtlustavaid noori hakatakse hindama individuaalselt

Justiitsminister Raivo Aeg Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, millega pannakse politseile ja prokuratuurile kohustus kuriteokahtluse alla sattunud lapsi individuaalselt hinnata. Samuti peab alaealisele olema tagatud informatsioon tema õigustest kahtlustatava või süüdistatavana.

„Kui last kahtlustatakse kuriteos, siis kõikide alaealist puudutavate otsuste tegemisel tuleb arvesse võtta tema huve. Seda eelkõige põhjusel, et ta ei paneks toime uusi kuritegusid ja saaks hakata elama õiguskuulekat elu. Isiklikke vajadusi arvestav lähenemine kriminaalmenetluses on samm parema tuleviku suunas,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Selleks, et prokuratuur või kohus saaks teha alaealise suhtes õige otsuse, tuleb tema vajadusi individuaalselt hinnata. Üldjuhul peab selleks pädev inimene hindamise läbi viima enne süüdistuse esitamist. Kaasata tuleb lapse vanemaid, vajadusel teisi lähedasi ja lastekaitsetöötajat. Hindamisel võetakse arvesse noore isiksust, küpsust, tausta, sealhulgas haavatavust, ning ka varem alaealise suhtes läbi viidud hindamiste tulemusi.

Noorel on õigus teavitada enda vanemat või muud seaduslikku esindajat enda kinni pidamisest. Kui alaealiselt on võetud vabadus, tehakse talle tervisekontroll, mille tulemustega peavad prokuratuur ja kohus oma otsuste tegemisel arvestama.

2018. aastal registreeriti 1124 alaealiste toime pandud kuritegu. Eelmise aasta lõpu seisuga oli vanglas 14 alaealist, kellest kümme süüdimõistetut ja neli vahistatut.

Muudatustega võetakse üle Euroopa Liidu alaealiste menetlusõiguste direktiiv.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga