Isamaa Tartu piirkond: Tartu on valmis koolisüsteemi üleviimiseks eestikeelsele õppele

13. veebruaril toimunud Isamaa erakonna Tartu piirkonna üldkogul võeti vastu poliitiline avaldus, milles tehakse Tartu Linnavolikogule ettepanek korraldada üleminek eestikeelsele õppele kõikides linna koolides hiljemalt aastaks 2024.

Eesti Uudised avaldavad avalduse täies mahus:

Tartu on valmis koolisüsteemi üleviimiseks eestikeelsele õppele

Eesti keele väärtustamine ja areng on meie ühiskonna igikestev väljakutse. Kolm aastakümmet tagasi taastasime omariikluse, asusime üles ehitama avatud ühiskonda ning pöörasime pilgu läände. Oma keeleruumi head käekäiku ja kasvamist 21. sajandi kultuuri, haridus- ja teaduskeeleks oleme seejuures ehk pidanud liigagi iseenesestmõistetavaks. See on aga osutunud enesepettuseks. Mihhail Lotman kirjutab, et eesti keel on alati olnud surve all. Surve kestab edasi ka täna.

Emakeele areng on seotud nii meie väikese ja unikaalse kultuuriruumi hoidmise kui ka inimeste võrdsete võimalustega ühiskonnas.

Eesti omariiklus rajaneb keelel ja kultuuril. Riigikeele kasutamine igas eluvaldkonnas on meie riigi ja rahvuse püsimise alus. Kaitstes eesti keelt, kaitseme Eestit.

Probleemiks, mida eesti riik ei ole suutnud vaatamata katsetele tänaseni lahendada, on ühtse eestikeelse haridussüsteemi puudumine. Nüüdseks on ühiskond mõistnud, et vähene eesti keele oskus jätab olulise osa inimestest ilma ühiskondlikest hüvedest. Kitsamad on võimalused erialaseks eneseteostuseks, ahtamad on sotsiaalsed kontaktid ja ühiskonnaelus kaasalöömine. Seda on kinnitanud nii 2017. aasta Eesti Inimarengu Aruanne kui ka erinevad keele- ja majanduseksperdid. Kokkuvõttes on puudulik eesti keele oskus seotud ühiskonna iseenesliku segregeerumisega, mis vähendab üldist turvatunnet ja sotsiaalset sidusust.

Keelelis-kultuurilist segregatsiooni taastoodab kakskeelne haridussüsteem. Ühtne eestikeelne haridussüsteem loob aga juba lapseeast alates nii eesti kui ka mitte eesti keeleruumist pärit inimestele samasugused võimalused ühiskonda panustada ning saada osa ka ühiskondlikest hüvedest.

Tartus linna haldusalasse kuulub täna kaks peamiselt venekeelset kooli: Tartu Vene Lütseum ja Tartu Annelinna Gümnaasium. Koolide eesti õppekeelele üleviimisel jääb Tartu maha mitmetest Eesti linnadest: Paidest, Rakverest, Haapsalust, Pärnust.

Ajal, mil Tartust räägitakse ühiskonnas pigem linna ja Tartu Ülikooli Kliinikumi juhtimiskriisi kontekstis, vajab Tartu positiivset algatust. Selliseks algatuseks on eestikeelne koolisüsteem, mis väärtustab eesti keeleruumi ja toob kasu igale ühiskonnaliikmele.

Lähtudes eeltoodust teeb Isamaa erakonna Tartu piirkond linnavolikogule ettepaneku korraldada üleminek eestikeelsele õppele kõikides linna koolides hiljemalt aastaks 2024.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga