Isamaa Perede ühendus: Eesti pered vajavad ebakindlal ajal senisest rohkem kaitset

Isamaa Perede ühenduse esimees Gerli Lehe. Foto: Katerina Rothberg

Isamaa Perede ühenduse poliitiline avaldus ühenduse üldkogul 30.09.2023.

Eesti pered vajavad ebakindlal ajal senisest rohkem kaitset

Meie kõigi turvatunne algab perekonnast. Kodu on meie kindlus, meie puhkepaik, meie rõõmu allikas. Kodu ja perekond vajavad erilist hoolt ja kaitset olukorras, kus meid ümbritsev maailm on täis teadmatust ja hirmu. Olgu viimaste allikaks siis lähedal käiv sõda, kasvav elukallidus või jätkuv majanduslangus koos tõusva tööpuudusega.

Riigi kohustus ja eesmärk on luua Eestis ühiskond, kus lapsed ja pered tunnevad end toetatuna ning saavad elada täisväärtuslikku elu, kus on tasakaal isiklike, ühiskondlike ja perekondlike eesmärkide vahel. Isiklik areng, perekondlikud väärtused ja laste kasvatamine moodustavad meie ühiskonna tugeva aluse, mis peegeldub meie rahvuse ja kultuuri kestmises.

Kindlus ja ühised väärtused ei sünni iseenesest. Nende kallal töötavad pered oma koduseinte vahel igapäevaselt, kuid nad peavad tajuma, et neist hoolitakse riiklikul tasemel. Seepärast esitab Isamaa Perede ühendus konkreetsed ettepanekud Eesti perede turvatunde suurendamiseks.

  • Vähendada maksukoormust

Tuleval aastal kasvab inimeste maksukoormus seoses käibemaksu tõusuga. 2025 ootavad ees täiendavad maksutõusud ja veel vastu võtmata uued maksud, mis tabavad enim just suuremaid peresid, kus on rohkem vältimatuid kulutusi. Kutsume valitsust üles loobuma täiendavate maksude ning maksutõusude kehtestamisest ning ennistama kehtinud soodustusi peredele, näiteks täiendavat tulumaksuvabastust alates teisest lapsest või suuremat peretoetuste määra.

  • Säilitada töökohti

Eesti majandus on langenud kuus kvartalit järjest ning Eesti Panga prognoosi järgi jõuab töötuse tipp kätte tuleval aastal. Seda vaid juhul, kui eestisisene hinnatõus ei vii ettevõtteid sügavamale kriisi. Inflatsioonisurve on niigi suur löök perede rahakotile ning mure sissetulekute pärast igapäevane jututeema. Riik peab kärpima bürokraatiat ja ametkonda ning vabanevad vahendid suunama investeeringuteks, et säiliksid Eesti ettevõtted ning nende pakutavad töökohad. Suurendada tuleb panust ümber- ja täiendõppekoolitustesse, et hätta sattunud inimestel oleks võimalik leida endale uus ja tasuvam amet.

  • Hoida haridust

Eesti inimesed on töökad, kuid paljudel neist pole võimalik pärast vanemapuhkust tööle naasta, sest last pole võimalik saata lasteaeda või -hoidu. Need kohad tuleb tagada koostöös kohalike omavalitsustega, et vanematel oleks võimalik panustada Eesti majanduse elavdamisse. Et see toimiks ka koolieas võimalikult efektiivselt on vaja tagada kodulähedase põhihariduse ning taskukohase huvihariduse kättesaadavus.

Kiidame, et koalitsioon on võtnud täitmiseks Isamaa valimisprogrammis olnud punkti vanemapuhkuselt naasnud inimeste hooldus- ja haiguslehe hüvitamise varasema sissetuleku pealt.

Isamaa visioon peresõbralikust riigist põhineb mitmekülgsetel meetmetel ja teenustel, mis toetavad peresid igas eluetapis. Nimetatud meetmed aitavad riigil toetada peresid majanduslanguse ajal, tagades nende heaolu ja majandusliku stabiilsuse ning aidates neil ületada rasked ajad.

Oluline on luua kasvukeskkond, kus lapsed saavad kasvada õnnelikult ja turvaliselt ning kus vanemad saavad nautida tasakaalustatud elu. Usume, et meie pühendumus peresõbralikkusele aitab kaasa sündimuse suurenemisele ja tagab meie riigi jätkusuutlikkuse ning heaolu tulevikus.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga