Isamaa: eestikeelne kool ehitab eestimeelset ühiskonda

Isamaa valitsusdelegatsioon erakonna volikogul.

Pärnus kogunenud Isamaa volikogu võttis vastu poliitilise avalduse, milles avaldatakse toetust haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase poolt välja töötatud eestikeelsele õppele ülemineku seadusemuudatustele ja tegevuskavale.

„Tunnustan haridus- ja teadusminister Tõnis Lukast ja tema meeskonda, kes on välja töötanud üleminekuks vajalikud seadusemuudatused ja tegevuskava. Eesti lasteaedade ja koolide eesti õppekeelele üleviimine on ainuõige samm. Riigikeele valdamine on eeldus, et kõik ühiskonnaliikmed asuksid eestimeelses inforuumis, mis on meie riikliku julgeoleku tagatis,“ ütles Seeder.

Eestikeelne kool ehitab eestimeelset ühiskonda

Eesti on liiga väike, et saaksime endale lubada inimesi erinevatesse kategooriatesse jaotavaid lõhesid. Selle asemel tuleb sõnastada ideaalid, mille poole ühiselt püüelda. Eesti ühiskonda ühendav ideaal on eestlus. Isamaa erakond seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade.

Eestluse elujõud toetub lastega peredele, eestikeelsele haridusele ja riigikaitsele. Riik, see on inimesed. Eesti inimeste teha on eestluse püsimine läbi aegade. Mida selgemini on tunda, et eesti rahvus on hoitud, seda avatum on ühiskond ka külaliste ja teistest rahvustest eestimaalaste suhtes.

Isamaa Erakonna volikogu avaldab toetust kõikide Eesti lasteaedade ja koolide eesti õppekeelele üleviimisele ning selleks vajaliku seadusandliku raamistiku ja tegevuskava kiirele ellurakendamisele.

Kahes eri keeles haridussüsteem on aastakümnete vältel hoidnud üleval lõhet eestlaste ja venekeelse elanikkonna vahel. Selle lõhe ületamise ning eestikeelse hariduse eest on Isamaa alati seisnud. Eestikeelne haridus aitab ka muust rahvusest eestimaalastel võtta omaks Eesti riigiidentiteeti. Riigikeele valdamine on eeldus, et kõik ühiskonnaliikmed asuksid eestimeelses inforuumis, mis on meie riikliku julgeoleku tagatis.

Eestikeelne koolisüsteem aitab luua ka võrdseid võimalusi eneseteostuseks. Juba paarkümmend aastat ei ole Eestis koolitatud pedagooge vene õppekeelega koolidele ja ka täiendkoolitus on peamiselt eestikeelne. Hariduse kvaliteet peab aga olema tagatud kõigis Eesti koolides.

Isamaa kanda on tänases valitsuses haridus- ja teadusministri portfell. Minister Tõnis Lukase eestvedamisel on valminud õigusaktide pakett, mis loob aluse eesti õppekeelele üleminekuks alates aastas 2024. Üleminek viiakse lõpule 2029/30 õppeaasta alguseks. Isamaa erakonna volikogu avaldab üleminekule toetust, et ehitada õnnelikku ja sidusat eestikeelset ja -meelset ühiskonda.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga