Isamaa algatatud eelnõu näeb ette kaitsekulude hüppelist suurendamist

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Isamaa algatas teisipäevasel Riigikogu istungil eelnõu, milles nõutakse viivitamatult kaitsekulude hüppelist suurendamist ja Euroopa riikide kaitsevõime suurendamist seoses kardinaalselt muutunud julgeolekuolukorraga.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul antakse Eesti sõjalise kaitseplaani täiendamise eelnõuga valitsusele kohustus esitada Riigikogule uuendatud plaan ja rahastuskava, millega suurendatakse Eesti kaitsevõimet. „Eesti on Euroopa Liidu ja NATO liige, kuid riigikaitse algab Eestist endast. Meie rahva ja riigi julgeoleku tagamiseks järsult halvenenud julgeolekuolukorras tuleb koostöös kaitsevaldkonna eest vastutavate isikutega üle vaadata senised riigikaitseplaanid, -investeeringud ja tegevuskavad,“ rääkis Isamaa esimees.

ISAMAA ALGATATUD EELNÕU

„Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti sõjalisekaitseplaani täiendamiseks“

Seoses sõjaga Euroopas ja võttes aluseks Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvi 154 lõike 1, otsustab Riigikogu teha Vabariigi Valitsusele järgmised ettepanekud:

1. Töötada välja ja esitada ühe kuu jooksul käesoleva otsuse jõustumisest Riigikogule tegevuskava Eesti kaitseplaani täiendamiseks seoses rahvusvahelise olukorraga, lähtudes vajadusest kiirendada riigikaitse arengukavas toodud võimearenduste ellu viimist ning pidades oluliseks täiendavate võimearenduste saavutamist, mis jäid riigikaitsearengukavast välja seoses rahalise planeerimise raamidega;
2. Vabariigi Valitsusel esitada ühe kuu jooksul käesoleva otsuse jõustumisest Riigikogule Eesti kaitseplaan ja selle rahaline maht ning ettepanekud rahastamisvajaduse katmiseks, eesmärgiga kahekordistada riigikaitsekulutusi suhtena SKT-sse.
3. Vabariigi Valitsusel taotleda koostöös teiste Euroopa Liidu riikidega erisust Euroopa Liidu eelarvetasakaalu põhimõtetest, et riigikaitsesse tehtavad kulutusi oleks võimalik käsitleda eelarvetasakaalu reegli väliselt;
4. Vabariigi Valitsusel taotleda koostöös teiste EL riikidega kaitsekokkuleppe sõlmimist, millega kahekordistatakse Euroopa Liidu kaitsevõimet.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga