Koroonaviiruse tõttu tuleb ka sel kevadel emadepäev teistmoodi. Eestlased väärtustavad emadepäeva kõrgelt: on tavapärane, et üle Eestimaa sõidetakse emadele külla, saadakse kokku lähedastega, toimuvad perekondlikud koosviibimised. Hoidmaks ära koroonaviiruse levikut, ei pruugi paljud pered ka tänavu emadepäeval kokkusaamisi korraldada.

Isamaa naiskogu IREN juhatus ja Perede Ühendus kuulutasid ka sel aastal välja Isamaa Aasta Ema konkursi, et väärtustada emadust, laste kasvatamist ja lasterikkust. Tänavu annavad Isamaa naiskogu IREN ja Perede Ühendus Isamaa Aasta Ema 2021 aunimetuse koos väärilise tunnustusega välja veebi teel.

Väärtustades emade rolli, pöörame ühtlasi rohkem tähelepanu peredele, kui ühiskonna alustalale. Mida õnnelikumad, tugevamad ja suuremad on pered, seda kestlikum on Eesti ühiskond.

Ootame kandidaatide esitamist Isamaa Aasta Ema 2021 aunimetusele. Avaldusi saab esitada aadressidel naiskogu.juhatus@isamaa.ee ning riina.solman@isamaa.ee kuni emadepäeva, 9. mai keskööni. Avalduse vorm avaldatakse Isamaa IREN-i kodulehel, Facebookis kui Perede Ühenduse infokanalites.

Aunimetus omistatakse Isamaa erakonda kuuluvale lasterikkale emale, kelle peres kasvab või kes on üles kasvatanud vähemalt neli või enam tubli last. Aunimetuse saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik.

Kandidaate võivad esitada kõik Isamaa erakonna liikmed. Enda kandidatuuri ise esitada pole lubatud.

Isamaa Aasta Ema 2021 selgitatakse välja emadepäevale järgneva nädala jooksul ning kuulutatakse välja sealt edasi järgneval nädalal. Koroonaviirusest tuleneva eriolukorra tõttu toimub väljakuulutamine veebi vahendusel.

Aunimetus koos rahalise preemiaga 10 000 eurot antakse Isamaa Aasta Emale üle esimesel võimalusel ning sündmust tähistatakse peale kogunemiskeelu leevenemist.

Märgakem ja tunnustagem lasterikka pere emasid meie seas, kes isikliku eeskuju ja pereväärtuste kandjana on oluliseks toeks Isamaa erakonna arengule üle aegade!

Tervist, jõudu ja ilusaid hetki lähedastega soovides

Riina Solman
IREN-i esinaine
Helen Hääl
Perede Ühenduse esinaine

Aunimetuse Isamaa Aasta Ema 2021 statuut

1. Aunimetuse Isamaa Aasta Ema (edaspidi aunimetus) väljaandmise eesmärk on väärtustada emadust ja lasterikkust. Väärtustades lasterikaste emade rolli, pöörame ühtlasi rohkem tähelepanu peredele, kui ühiskonna alustalale. Mida õnnelikumad, tugevamad ja suuremad on pered, seda kestvam on ühiskond.

2. Aunimetuse andmist korraldab Isamaa Erakonna Naiskogu IREN juhatus koos Perede Ühendusega.

3. Aunimetus omistatakse Isamaa erakonda kuuluvale emale, kelle peres kasvab või kes on üles kasvatanud vähemalt neli või enam tublit last.

4. Aunimetuse saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja kuuluma Isamaa Erakonda.

5. Kandidaate võivad esitada kõik Isamaa Erakonna liikmed. Enda kandidatuuri ise esitada pole lubatud.

6. Aunimetuse andmiseks esitatakse IRENi juhatusele vormikohane avaldus, mis tuleb saata aadressile naiskogu.juhatus@isamaa.ee ning riina.solman@isamaa.ee

7. Aunimetuse andmise ettepanekute esitamise tähtajad ja avalduse vorm avaldatakse Isamaa Erakonna kodulehel https://isamaa.ee/ ja edastatakse erakonna meililisti.

8. Aunimetuse andmise otsustamiseks moodustab IRENi ja Perede Ühenduse juhatus komisjoni. Komisjoni koosseisu ei või kuuluda kandidaadi üles seadnud ega muul viisil kandidaadiga seotud isik.

9. Komisjon vaatab tähtaegselt laekunud ettepanekud 3 päeva jooksul pärast kandidatuuri ettepanekute laekumist.

10. Aunimetus omistatakse ühele emale üks kord.

11. Isamaa Aasta Ema selgitatakse välja emadepäevale järgneval nädalal. Koroonaviirusest tuleneva eriolukorra tõttu toimub väljakuulutamine veebi vahendusel. Aunimetus koos rahalise preemiaga 10 000 eurot antakse Isamaa Aasta Emale üle esimesel võimalusel ning nominentide õnnitlemine saab teoks peale kogunemiskeelu leevenemist.

12. Isamaa Aasta Ema nimi avaldatakse portaalis Eesti Uudised (https://eestiuudised.ee/) ja tehakse teatavaks erakonna meililisti vahendusel.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga