Teadusrahastust tõuseb 2021. aastal 1% SKP-st

Eelarve läbirääkimistel seadis Isamaa Erakond prioriteediks teadus- ja arendustegevuse tõusu 1-le protsendile SKP-st. FOTO: Mihkel Maripuu/Postimees

Valitsuse poolt Riigikogule esitatud 2021. aasta riigieelarve eelnõu näeb ette teadusrahastuse kasvu ühe protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP). Lisaks suureneb järgmisest aastast kõrghariduse rahastamine ning täiendavalt investeeritakse eesti keele õppesse alates lasteaiast.

Väärib meenutamist, et Eesti teadlased, poliitikud ja ettevõtlusorganisatsioonid allkirjastasid 2018. aasta 19. detsembril presidendi juures ühiskondliku kokkuleppe, milles lepiti kokku, et erakonnad toetavad teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni avaliku sektori rahastamise tõstmist ühe protsendini SKP-st ning selle hoidmist vähemalt samal tasemel. Lepe põhines veendumusel, et teadus, arendustegevus ja innovatsioon on Eesti inimeste heaolu ja ühiskonna kestlikkuse jaoks strateegiliselt määrava tähtsusega. Ainsana jättis leppe allkirjastamata EKRE.

2021. aastast saab lubatu ellu viidud. 2021. aasta riigieelarve eelnõus on teadus- ja arendustegevuse rahastamiseks ette nähtud 56 miljonit eurot lisavahendeid. Sellega tõuseb Teadus- ja arendustegevuseks ette nähtud summa 282 miljoni euroni. Haridus- ja Teadusministeeriumile läheb sellest summast 40% ehk 22,4 miljonit eurot.

Lisanduv raha on kavas suunata noorteadlaste järelkasvu kindlustamiseks. Samuti tagatakse baasfinantseerimise ja uurimistoetuste jätkuv kasv, et toetada ülikoolide ja teadusasutuste järjepidevust ning leevendada tihedat konkurentsi toetuste taotlemisel.  Kõrgkoolide tegevustoetust suurendatakse viis protsenti.Kõrgharidusõppe sihtotstarbeliseks ja tegevustoetuseks eraldatakse 173,9 miljonit eurot. Lisavahendid on suunatud ka eesti keele, kultuuri- ja haridusuuringutele, et kindlustada Eesti kultuuriruumi, keele ja hariduse arenguks vajalik teadus- ja arendustegevus.

Eesti keelest erineva emakeelega õpilaste toetamiseks eesti keele omandamisel on kavandatud kaheksa miljonit eurot, sealhulgas 2,3 miljonit eurot koolieelsetele lasteasutustele muukeelsete laste eesti keele õppeks. Haridus- ja teadusministeeriumi kaks aastat väldanud pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ abil saab  2021. aasta lõpuks töötada lasteaedades 153 eestikeelset lisaõpetajat. Käesoleval õppeaastal laieneb programm 50 uude vene õppekeelega lasteaiarühma.

Õpetajate arvestuslik keskmine palk 1540 eurot

Õpetajate palgavahenditeks on kavandatud 2021. aastaks kokku 388 miljonit eurot, mis säilitab õpetajate arvestusliku keskmise palga 1540 eurot (108% riigi keskmisest palgast). Kuigi palgakasvu lähiajal oodata ei ole on õpetajate palgakasv olnud Eestis OECD riikidest üks kiiremaid. Samuti jätkab riik omavalitsuste toetamist selleks, et hoida lasteaiaõpetajate palk üldhariduse õpetaja palga alammäära tasemel.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga