Kui arstidel ja õdedel palk teises kvartalis suurenes, siis erandiks on hambaarstid, kelle mediaanpalk vähenes koguni viiendiku võrra. Foto: Aare Lepaste

Meditsiinivaldkonnas palgad suurenesid, paljudel ametikohtadel langesid

Statistikaameti palgarakenduses ametipalk.stat.ee on nähtaval teise kvartali mediaanpalkade andmed, mis näitavad olulisemaid muudatusi meditsiinis, majutuses ja toitlustuses ning müügiga seotud

Vaata edasi