Sotsiaalkaitseminister tunnustas eakaid vabatahtliku töö eest – lisatud ministri kõne

Minister Kaia Iva tunnustas vabatahtlikke. FOTO: Olev Mihkelmaa

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva tunnustas eile Estonia teatri Valges saalis aktiivseid eakaid, kes on andnud olulise panuse kogukonna elu edendamisse. Tunnustuse sai 41 inimest üle Eesti.

„Kõigil peavad olema võrdsed võimalused osaleda ühiskonnas ja elada inimväärset elu,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „On suur rõõm, et meil on Eestis nii palju aktiivseid vanemaealisi inimesi, kes teevad Eesti elu paremaks kõigile. Sel aastal peame oluliseks väärtustada kogukonnatöö edendamist. Soovime tunnustada inimesi, kes on oma piirkonnas silma paistnud ühistöö eestvedajana või aktiivse tegijana.“

Kogukonnatöö tegija aitab ühiste huvidega inimestel kokku saada, selgitab välja kogukonna vajadused ja paneb inimesed ühiselt tegutsema nende vajaduste lahendamise suunas. Nad võivad seda teha üheskoos oma praktilise tööga või mõeldes välja projekte ja uusi lahendusi, mis aitaks teatud sihtgruppe toetada.

Sotsiaalpoliitika üks prioriteet on vanemaealiste iseseisva toimetuleku, sotsiaalse ja tööalase aktiivsuse suurendamine, aga ka sotsiaalse tõrjutuse ennetamine ja vähendamine ning vanemaealiste kaasamine vabatahtlikku tegevusse. „Ka vanemaealiste jaoks on aktiivne vananemine oluline teema,“ ütles minister Iva. „Nad on valmis kaasa minema erinevate programmidega ning panustama ühiskonda oma aega, energiat ja teadmisi.“

Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuringu (2015) tulemused kinnitasid, et 45% 50-74 aastastest inimestest on valmis rohkem panustama ühiskonda. Soodustamaks vanemaealiste panustamisvõimalusi ühiskonnas, on eriti tähtis edendada vanemaealiste kaasamist vabatahtlikku tegevusse.

Sotsiaalministeerium koostöös vanemaealiste poliitika komisjoniga on alates 1997. aastast korraldanud iga aasta augustis ministri vastuvõtu, et tänada ja tunnustada silmapaistvaid ning ühiskonnaelu edendavaid vanemaealisi inimesi.

Vaata Nimekirja kõikidest tunnustuse saanutest.

Kaia Iva kõne täismahus:

Kaia Iva: asendamatuid inimesi pole, küll aga on kordumatuid!

Austatud kogukonnatöö tegijad!

Teie ees olla on puhas rõõm. Rõõm teie pealehakkamisest, innustumisest, sihikindlusest ja hoolimisest! Rõõm sellest tööst, mida te oma kogukondades teete. Tänasele tunnustusüritusele saatsid esitluskirju omavalitsused, omavalitsuste liidud ja mitmed organisatsioonid. Nende kirjad olid põhjalikud ja liigutavad, neid lugedagi oli suur rõõm. Tahan väikese valiku neist teie ette kogumina tuua. Teie kohta on öeldud näiteks nii.

  • Ta on hea näide inimesest, kes panustades kogukonda vananeb väärikalt.
  • Aktiivne eluhoiak sellises soliidses vanuses on nii noorematele kui ka tema eakaaslastele nakatavaks eeskujuks.
  • Ükski tagasilöök ei ole tema innukust vähendanud.
  • Tunnustame tema lõppematut optimismi, elurõõmu, entusiastlikku kogukonnatöö eestvedamist ja erinevate põlvkondade koos tegutsema liitmist!
  • Ta väärtustab kogukonna tahet koos käia, toetades ja suurendades eakate inimeste vitaalsust ja elurõõmu.
  • Ta on kogukonna hing ja  visionäär. Ta suudab kogukonna enda ideedega nakatada ja kaasa tõmmata kohapealse elu edendamisele.
  • Ta suudab kõikidesse tegevustesse kaasata erineva vanusega inimesi, olles sellega ühendavaks lüliks erinevate põlvkondade vahel.
  • Tema tegevus on olnud eeskujuks kahe erineva kultuuritausta ja traditsioonidega kogukonna ühendajana.
  • Tema näeb inimestes ainult parimat ja oskab seda ka välja öelda.

Nii võiks neid noppeid teie iseloomustustest jätkata! Küllap teate toredaid aforismide ja tsitaatide kogumikke. Nõndasamuti võiks teie, väärikas eas kogukonnatöötegijate, iseloomustustest kokku panna kiituste-tunnustuslausete käsiraamatu. Vahel ju tundub, et eestlane vajab õpetust ja abi kiituse ütlemisel. Seda siis, kui ikka kipub suurim tunnustus olema stiilis: „ega ei oskagi midagi halba öelda“. Aga nii see ei lähe mitte. Märkamine ja tunnustamine on olulised.

Teie ei küsi tasu ega oota aukirja, kuid usun, et teate ju sisimas ise, kui suure pühendumusega olete oma tööd kogukonna heaks teinud. Ja seda teavad ka teie lähikondsed ning kaasteelised. Mõistagi on oluline igapäevane õlg-õla tunne ja kogukonna toetus. Kuid samuti on oluline võtta see viiv ja pisut pidulikumalt tuletada meelde, et see, mida teie teete on oluline, on tähtis teie kogukonnale, abistab, toetab ja rõõmustab paljusid ja võib olla ka kedagi sellist, kes ehk ise aitäh ei tihkagi öelda.

Aitäh teile, head suure kogemustepagasiga ja pühendunud kogukondadele sära andjad!

Kuid tahan veel ühe suure aitähi öelda. Aitäh meie vanemaealiste poliitika komisjonile, kellega üheskoos teid siin tänamas oleme ja samuti suur tänu neile, kes teid on märganud ja teie kohta kauneid ja õigeid sõnu öelnud. Kui eespool oli juba mitmeid noppeid teie iseloomustustest, siis pisut pikemalt tahan peatuda ühel esitluskirjal, mis paistab silma erilise põhjalikkuse ja soojusega. Valisin sellest iseloomustusest mõned väikesed katked. Austatud JÜRI, Lindi küla suured ja väikesed on Teie kohta öelnud näiteks nii.

Mees, kes oskab kõike ja kelle käest saab alati abi ja nõu. Mees, kelle sõna maksab ja lubadus peab.

Kui Lindi kogukonnas tuleb keegi välja mõne uue mõtte või plaaniga, öeldakse talle kohe: räägi Jüriga, kui tema nõusse saad, on asi tehtud ka! Ja nii ongi.

Kunagi ei ütle ta „ei saa“ või „mul pole aega“. Kunagi ei ütle ta „aga see maksab“. Tegelikult ei ütle ta üldse midagi. Ta kuulab ära, läheb, ja mõne aja pärast on asjad aetud ning olemas.

Vähesed kahekümnesedki on nii noored kui meie Tiidu Jüri.

Eelmisel talvel said Lindi lapsed jääkarusselli – ikka Jüri koos oma sõbra „onu Toiga“ tegid.

Tänavusel lumevaesel talvel sai jääkarussell rattad alla ja Lindi lapsed saavad sellega suvelgi sõita.

Tänavu kevadest on Lindi lastel oma üliäge „ahviraudtee“ – lapsed ju nii väga tahtsid, Jüri sai sellest teada ja nüüd ongi see olemas!

Audru osavalla päevade vanatehnika näitus – ikka Jüri eestvedamisel.

Lindi kogukonna perepäeva lasketiir – ikka Jüri eestvedamisel.

Lindi laste kevad- ja sügismatkad lõpevad Lindi Jahimajas – ikka on Jüri see, kes neid seal koos jahimeestega vastu võtab.

Kogukond teeb koolile-lasteaiale talveks õunamahla, kogukond korrastab sadamapoolsaart, kogukond kogub metsloomadele talvevaru, kogukonna jõulupeoks on tarvis kuuske – ikka on Jüri üks eestvedaja ja eest-tegija.

Ilmselgelt jääb ettenähtud paberiruumist väheks, et pooltki sellest kirja panna, mida Jüri tegelikult meie kogukonna jaoks tähendab.

Võime vaid öelda, et oleks igal Eesti kogukonnal oma Jüri, oleks Eestimaa ja kogu maailm palju parem paik!

Ja muidugi ei luba Jüri ennast kiita! Läheb kohe turri.  Seepärast meie teda siin kogukonnaga nii väga kiita ei saagi, ehkki peaks ja väga tahaks.

Me usume, et Jüri kutsumine vastuvõtule teeks talle rõõmu. Meie kogukonnale teeb samuti!

Sest me armastame ja vajame teda – koos tema noore hinge, osavate käte, suure südame ja kange loomuga. Ning loodame tõsimeeli, et ta elab vähemalt 100-aastaseks – sest asendamatuid inimesi pole, küll aga on kordumatuid!

SEE oli osake Jüri esitluskirjast.

Olgu see, mida Lindi rahvas on Jüri kohta öelnud tänuks ja motoks kõigi teie tegevusele: sest tõepoolest, asendamatuid inimesi pole, küll aga on kordumatuid! TEIE kõik olete kordumatud!

Aitäh teile!  Tugevat tervist, häid kaasteelisi ja rõõmsat meelt!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga