Rahvastikuminister Riina Solman: peame oma väliskogukondi paremini tundma

Üleilmse Eesti programm on Riina Solmani sõnul uus ja oluline protsess Eesti ühiskonnale, sest esmakordselt pöördub riik laiapõhjalise koostöösooviga väliseesti kogukondade poole. Foto: Eesti Uudised

Rahvastikuminister Riina Solman kuulutas välja hanke leidmaks Eesti väliskogukondadele ja võimalikele tagasipöördujatele suunatud uuringule läbiviijat. Pakkumuse esitamiseks on aega 3. augustini ning see tuleb esitada Riigihangete registri kaudu täites kõik vajalikud tingimused. Uuringu ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks on ettenähtud periood tänavu septembrist 2021. aasta novembrini.

„Eestile on oluline iga eestlane, olenemata sellest, kas ta elab Eestis või võõrsil. Selleks, et oma väliskogukondi paremini tunda ning aidata neil hoida sidet Eestiga, et nad saaksid meie elu paremaks kujundamisel aktiivselt kaasa rääkida, peame neid tundma. Väliseesti kogukondade mitmekesisus ja elujõulisus näitab, et väike aga samas tugev eesti keel ning kultuur on elujõulised,“ nentis Solman.

Uuringu tulemusi rakendatakse sisendina erinevate teenuste ja tegevuste väljatöötamisel ning täiendamisel. Seega on uuringu tulemused väärtuslikud mitmele ministeeriumile, sh kultuuri-, välis-, majandus- ja kommunikatsiooni-, haridus- ja teadus-, sotsiaal- ja rahandus- ning maaeluministeeriumile. Kuna uuring on seotud senisest laiema diasporaapoliitika kujundamisega Üleilmse Eesti programmi koostamisel, siis on teadusrühmadel võimalus kujundada ainulaadne metoodika.

Uuringule saab kaasa aidata selle linki jagades

„Üleilmse Eesti programm on uus ja oluline protsess Eesti ühiskonnale, sest esmakordselt pöördub riik laiapõhjalise koostöösooviga väliseesti kogukondade poole,“ rõhutas Solman, kelle sõnul tuleb andmeid kogudes ja küsitledes ulatuda võimalikult paljude välismaal elavate eestlaste ja Eesti sõpradeni. Selleks jagatakse küsimustikke kõigi olemasolevate ja Üleilmse Eesti programmi raames koondatud siht- ja sidusrühmade kaudu ning nende võrgustikes.

„Kuna kõik inimesed, kes võõrsil elavad ei ole ühenduses võrgustikega, siis pöördume kogu Eesti elanikkonna poole palvega jagada küsimustiku linki oma eemal elavate lähedastele – poegadele, tütardele. Eestis on ju väga palju peresid, kust on mindud välismaale tööle, õppima või abiellutud,“ lisas rahvastikuminister.

Uuringut rahastab Eesti Teadusagentuur RITA 2 programmi raames ja omaosalust aitab partnerina katta Kultuuriministeerium. Uuringu eeldatav maksumus on 50 000 eurot.

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise, uussisserändajate kohanemise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärk on rahva kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister 2019 aasta 29. aprillist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.