Rahvastikuminister: emadepäevast on pühakodade uksed taas avatud

Alates 10. maist on 2+2 reegli järgimisel pühakodade uksed avatud ja avalikud jumalateenistused ning teised avalikud usulised talitused taas lubatud.

Rahvastikuminister Riina Solman avaldas heameelt, et valitsus toetas tema ettepanekut leevendada piiranguid Eesti religioossele kogukonnale. „Eriolukorra piirangute esimeste leevenduste hulka kuulub ka avalike jumalateenistuste lubamine. Pean seda praegust olukorda arvestades ülimalt asjakohaseks ning mul on hea meel, et riik arvestab usklike vajadustega,“ ütles ta.

Minister lisas, et Eesti Kirikute nõukogu ja konfessioonide juhid on olnud valitsusele head koostööpartnerid ning seadusekuulekad piirangute järgijad. „Kohe, kui eriolukord välja kuulutati, viisime koostöös kõigi konfessiooni juhtidega ööpäeva jooksul sisse muudatused, et vältida nakkuse levikut kirikute ja koguduste kaudu. Vaatamata eriolukorrale jätkati endiselt isikukaitsevahendeid kasutades hingehoiu ja teiste sotsiaalhoolekandetegevustega. Lisaks jätkusid kõik hädavajalikud kombetalitused, näiteks matusetalitused ja diakooniatööd,“ nentis Solman.

Eestis on 595 usulist ühendust, milleks on kirikud, kogudused, koguduste liidud ja kloostrid. Üle-eestilistel kogudustel on võrgustikud, mis panustavad kogukonna arengusse ja heaollu. Maakondades tegutsevatesse siseturvalisuse nõukogudesse on kaasatud vaimulikud, kohalikud kirikud ja kogudused tegutsevad hingehoiu- ja sotsiaalvaldkonnas, pakuvad hingehoiuteenust kristlikes hoolekandeasutustes, turvakodudes, haiglates, tagavad kaplanaaditöö kinnipidamisasutustes, politseis, kaitseväes, haiglates ja hoolekandeasutustes, toetavad kriminaalpreventsiooni ning teevad mitmesugust rehabilitatsioonitööd.

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise, uussisserändajate kohanemise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärgiks on rahva kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga