Priidu Pärna: Tallinna meediahanked vajavad kontrolli

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni liige Priidu Pärna. Foto: sotsiaalmeedia

Neljapäeval arutab Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani, mis näeb Isamaa ettepanekul ette linnakantselei poolt korraldatavate meediahangete (tele –  ja raadiosaadete tootmine ja eetrisse andmine) otstarbekuse ja seaduslikkuse kontroll vahemikus 2017-2019.

Revisjonikomisjoni liikme Priidu Pärna (Isamaa) sõnul on siiani olnud selgusetu, mille alusel ja kuidas tehakse meediahankeid tele- ja raadiosaadete tootmiseks ning eetrisse andmiseks. “Tallinna meediahanked vajavad kontrolli. Möödunud aastal tehti hange kolme venekeelse telesaate tootmiseks ja eetrisse andmiseks, millele kulus 542 720 eurot. Hankele kandideerimiseks oli aega vaid nädal ning tingimusedki just sellised, millele oli võimalik vastata vaid ühel kanalil, milleks on propagandakanal PBK”, sõnas Pärna.

“Miskipärast ei jõua Tallinna linnaga seotud saated aga Eesti telekanalitesse, kui nüüd välja jätta Viktor Vassiljevi saade, mis ei oma ka otseselt informatiivset eesmärki. Kuhu on jäetud ETV, ETV2 ja ETV+? Meil on olemas täiesti oma venekeelne kanal, mida kasutada ja mille vaatajaskonda suurendada. Milleks peame me kasutama maksumaksja raha vene propagandakanali toitmiseks?”, täiendas Pärna.

Revisjonikomisjoni 2020. aasta plaaniks kinnitatid järgnevad teemad:
Linnakantselei poolt korraldatavate meediahangete (tele –  ja raadiosaadete tootmine ja eetrisse andmine) otstarbekuse ja seaduslikkuse kontroll 2017-2019 (Isamaa); AS Tallinna Lauluväljak tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll aastatel 2017-2019 (Isamaa); Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programmi 2013–2021 „Lasteaiakoht igale lapsele” ja Lasteaedade rekonstrueerimise strateegia 2019 – 2030 elluviimise tulemuslikkuse, tõhususe ja eelarvevahendite piisavuse ning nende sihipärase kasutamise kontrollimine; 24.02.2019 toimunud vabaõhupidu „Aja mustrid“ rahaliste vahendite kasutamise kontroll; Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2019 otsuse nr 22 täitmise kontroll ja jäätmemajandusega seotud tegevuste seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll 2019. aastal; Kristiine Linnaosa Valitsuse eelarveliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2017-2019; Iru Hooldekodu poolt hooldusele taotlejate arvele võtmise korra ja pakutavate  teenuste otstarbekuse kontroll aastatel 2018-2019; Salme Kultuurikeskus eelarveliste vahendite kasutamise ja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse kontroll 2018-2019.

Isamaa peab oluliseks seista ausa ning läbipaistva asjaajamise eest Tallinna linnas ning korrektse rahakasutuse eest.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga