Jakobi Kooli avaaktus Põlva Püha Neitsi Maarja kirikus 1. septembril 2019. Aastal. FOTO: Anett Hallap

Kui viimastel aastatel oleme harjunud lakooniliste teadetega, et Eestimaa eri paigus lõpetab tegevuse mitmeid koole, siis otse vastupidi on Põlvas, kus tänavu 1. septembril avas Tartu Luterliku Peetri Kooli (TLPK) õppekohana uksed kristlik Jakobi Kool ning peagi alustab kooliruumides õppetööd ka klassitäis eelkooliõpilasi.

Jakobi Kooli õpilased kasvavad kristlikus ja isamaalises keskkonnas. „Lisaks sellele, et koolis on kristlik kasvatus ja usundilugu, pööratakse koostöös Võru Instituudiga erilist tähelepanu vana-Võromaa kultuuripärandile ja võro keele õpetamisele, meie poisid on noorkotkad ja meie tüdrukud on loodetavasti varsti kõik ka kodutütred,“ räägib 6. novembril alustava eelkooli õpetaja ja kooli usuõpetaja Anar Ruubel.

Jakobi Kooli esimeses klassis õpib neli ja teises klassis seitse õpilast. Kui registreerimine eelkooli kestab 4. novembrini, siis juba kuu alguses oli teada, et eelkoolis alustab vähemalt 11 last – 2 tüdrukut ja 9 poissi.

„Kristlik kasvatus on vajalik. Eriti praegusel ajal, mil üha enam on neid, kes soovivad perekonnast rääkides kaotada piire, et on emad ja on isad, on poisid ja on tüdrukud. Kristlik kultuur, meie kooli õpetajad, meie kooli lastevanemad ja meie kogudus peab aga seda väga tähtsaks. Esimene veerand on lõppenud, õpilaste silmad säravad. Jakobi Kool jääbki selliseks, et meil on klassis kuni 12 õpilast. Nii jõuab õpetaja iga lapseni, saab arvestada õpilase individuaalset arengut. Just seda saab pakkuda väike kool, mida ümbritseb ka kristlik raam, mis on vanemaid austav, hooliv, üksteist hoidev ja armastav ehk kõik see, mis on kirjas ka meie südametahvlitel,“ on Anar Ruubel veendunud.

„On julgustav teadmine, et lastevanemad tahavad lapsi kristlikusse kooli panna. Nad tahavad, et lapsed kasvaksid selliste väärtushinnangutega, mida kristlik kool pakub. Meie ühiskonnas on väga vaja südamesoojust, hoolivust, andestamist ja armastust nii looduse kui inimese vastu. Need on väärtused, mis meil siin koolis on, mille keskel meie õpilased kooliteed alustavad,“ nendib kooli algatamise juures olnud Urve Järg.

Jakobi Kooli teise klassi klassiõpetaja Tiina Vasser tunnistas enne kooliaasta algust, et kõige raskem oli moment, mil ta pidi südame kõvaks tegema ja jätma hüvasti oma Põlva Kooli esimese klassi ja toredate kolleegidega. „Kui avanes võimalus alustada õpetajana kristlikus koolis, mida olime omakeskis oodanud ju mitmeid aastaid, siis oli millestki loobumine, millegi ohverdamine sellevõrra kergem. Olukorra muutis kergemaks teadmine, et osad minu Põlva Kooli esimese klassi õpilased alustasid oma teist kooliaastat minuga Jakobi Koolis. Igal juhul olen veendunud, et langetasin õige otsuse ja me teeme üheskoos koolile hea alguse,“ põhjendab Tiina Vasser oma valikuid.

Jakobi Kooli õpilased ei jää millestki ilma, küll aga saavad nad rohkem. „Õppetöös kasutame Johannes Käisi põhimõtteid ja pedagoogikat, me jõuame iga õpilaseni individuaalselt, meil on väga head tugispetsialistid. Kuna kohe meie kõrval asub Põlva Muusikakool, siis laulmist hakkab Jakobi Koolis õpetama muusikakooli direktor Ester Liblik. Kooli lähedal on kirik, raamatukogu, linna keskväljak, rand, staadion, Intsikurmu. Saame korraldada õuesõppetunde, meie koolilõunad on valmistatud mahedalt jne,“ loetlevad Anar Ruubel, Urve Järg ja Tiina Vasser Jakobi Kooli eeliseid. Õpetajad on kindlad, et Jakobi Kool on üksteisemõistmisele, arusaamisele ja austusele tuginev kogukonnakool, kus ei saa tekkida olukorda, et korraloomisel peab sekkuma politsei ja koolis liigivad ringi turvamehed.

TLPK Põlva õppekoht sai 4. juunil haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 1.1 2/19/150 tegevusloa. 3. juunil kogunenud lastevanemate ja õpetajate koosoleku otsusel sai õppekoha nimeks Jakobi Kool. Tegemist on viitega Põlva kandist pärit kiriku- ja kooliõpetaja ning rahvavalgustaja Jakob Hurdale ning seda Jakob Hurda nimelise Rahvahariduse Seltsi nõusolekul.

Õppetöö Jakobi Koolis lähtub Peetri Kooli õppekavast, nende ühiseks pidajaks on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool. Koolinädal Jakobi Koolis algab kirikuõpetaja õnnistusega Põlva Püha Neitsi Maarja kirikus ja lõpeb reedel kokkuvõtvalt usuõpetuse tunniga. Jakobi Kooli vapil  on kujutatud kohalikule haridus- ja kultuuripärandile viitavat aabitsakukke. Õpilased kannavad vappi TLPK koolivormil.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga