Keskkonnakomisjon toetab ettepanekut kehtestada tasud ohtlike ainete käitlemisele merel

Andres Metsoja leiab, et ohtlike ja kahjulike ainete käitlemist saab lubada ainult laevaliikluse korraldamise süsteemi piirkonnas olevatel selleks tegevuseks määratud ankrualadel, mille nimekiri on vaja ametlikult kindlaks määrata. Foto: Erik Peinar

Riigikogu keskkonnakomisjoni arutelul ohtlike ja kahjulike ainete käitlemise korra üle Eesti merealal peeti vajalikuks selgelt piiritleda nimetatud tegevuse kohta käivad tingimused ja reeglid, et oleks tagatud keskkonnakaitse.

Keskkonnakomisjoni aseesimees Andres Metsoja (Isamaa) selgitas, et ohtlike ja kahjulike ainete käitlemist saab lubada ainult laevaliikluse korraldamise süsteemi piirkonnas olevatel selleks tegevuseks määratud ankrualadel ning selliste alade nimekiri on vaja ametlikult kindlaks määrata.

„Nimetatud ankrualade kindlaks määramine on vajalik juba seetõttu, et on ankrualasid, mis asuvad täielikult või osaliselt hoiualadel ning selline käitlemine ei olnud sinna nimetatud ankrualadele moodustamisel planeeritud,“ ütles Metsoja. Ta lisas, et selline tegevus võib tuua kaasa ebasoodsa mõju seal kaitstavatele looduväärtustele.

Keskkonnakomisjon toetas keskkonnaministeeriumi ettepanekut Eesti mereala kasutamise eest tasude kohaldamiseks, mis rakendaksid printsiibist „saastaja maksab“. Need peaksid olema piisavad keskkonnale tekitatud kahju kompenseerimiseks ning reostustõrjevõimekuse vajaliku taseme saavutamiseks. Keskkonnaministeeriumil ongi kavas koostöös rahandus-, sise- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga töötada välja ettepanek ohtlike ja kahjulike ainete fondi ehk Soomega sarnase õlifondi moodustamiseks.

Komisjoni istungil märkisid keskkonnaministeeriumi esindajad, et valitsusele esitatavas määruses pannakse laevalt laevale ümberlaadimiseks loa andmine sõltuvusse Keskkonnaameti kooskõlastusest. Kehtivas redaktsioonis on tegevuseks loa andmise kohustus Politsei- ja Piirivalveametil, kuid Politsei- ja Piirivalveametil puudub pädevus keskkonnakaalutlusi loa andmisel arvestada. Seetõttu on otstarbekas, et selle tegevuse kooskõlastab edaspidi ka Keskkonnaamet.

Keskkonnaministeeriumi esindajad selgitasid, et uued reeglid on kirjas valitsuse määruses „Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel ohtlike ning kahjulike ainete käitlemise kord“, mille muudatuste eesmärk on tagada hoiualade kaitseväärtuste säilimine ning välistada ohtlike ainete käitlemisest kaitseväärtustele tekkida võiv negatiivne mõju. Määruse muudatusega soovitakse eeldatav ebasoodne mõju hoiualadele välistada. Määrus esitakse valitsusele vastuvõtmiseks lähiajal.

Kommentaarid artiklile “Keskkonnakomisjon toetab ettepanekut kehtestada tasud ohtlike ainete käitlemisele merel

  • 7. apr. 2021 kell 10:47
    Permalink

    Pakri poolsaarel vedelevad surnud luiged hunnikus rannas aga poliitikud lubavad raha eest merd reostada, mitte ei keela reostamist ära.

    Vasta

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga