Isamaa Perede ühendust asub juhtima Helen Hääl

Helen Hääl (foto: Ott Kattel)

Isamaa Perede ühenduse juhatuse 30. septembri koosoleku otsusel nimetati ühenduse juhatuse esimeheks Helen Hääl. Aseesimeestena asuvad ametisse Juhani Jaeger ja Gerli Lehe. Ühenduse 9-liikmelisse juhatusse kuuluvad ka Cornelia Kangur, Kaia Kapsta-Forrester, Jane Koitlepp, Tarmo Kruusimäe, Pille Lill ja Helle Mäeltsemees.

Helen Hääl hindab juhatuse juures kõikide vanusegruppide esindatust ja liikmete huvi perepoliitika erinevate tahkude vastu. “Sündimuspoliitika, paarisuhtekoolitus, põlvkondadevahelised suhted, Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse tasand,” loetleb Hääl juhatuse liikmete tausta. “Need kõik on olulised töölõigud peresõbraliku Eesti ülesehitamisel, millesse meie juhatuse liikmed panustavad kire ja koosmeelega,” lisab ta. Helen Häält ennast seob valdkonnaga tegutsemine perelepitajana. Perelepituse olulisus avaldub Hääle sõnul kõige selgemalt haavatavaimate pereliikmete – laste – kaitsel. “Lepitaja aitab hoida lahkuläinud paaride vahel dialoogi ning leida suunda, mis oleks mõlemale poolele ning ka lapsele parim. Perelepitus võiks aidata vältida kohtuvaidlusi, olla kohustuslik etapp enne kohtusse pöördumist,” lausus Hääl.

Kultuurikorraldaja ja kommunikatsioonispetsialist Juhani Jaegerit kõnetab perepoliitika eelkõige rahvastikukriisi lahendamise kontekstis. Jaegeri hinnangul on eestlaste vähenemine kõige tõsisem kriis, millega Eestil on tulnud võidelda ja see kriis kestab seni, kuni sündimuse taastetase on kestvalt ületatud. “Riigil tuleb endalt iga päev küsida, mida saab teha selleks, et rohkem lapsi soovivad pered nende lasteni ka reaalselt jõuaksid. Majandusliku turvatundega vähemalt sama oluline on turvalisus ema ja isa vahelises suhtes. Paarisuhteid väärtustavate hoiakute ja teadmiste kujundamisele peab kaasa aitama haridussüsteem, et noored suudaksid täiskasvanuna luua ja hoida õnnelikke suheteid,” leiab Jaeger.

Siseministeeriumi rahvastiku- ja perepoliitika nõunik Gerli Lehe sõnul eeldab jätkusuutlik perepoliitika erinevate ühiskonnagruppide kaasamist, kõnetamist ja võimestamist. “Ühiskonnas peresõbralike hoiakute kujundamine on aeganõudev, sellepärast on oluline perega seotud teemadest avalikult rohkem rääkida. Kriitilise tähtsusega on perede nõustamise kättesaadavus, sest tugevad paarisuhted loovad õnneliku perekonna, kus lastel on turvaline kasvada,” kommenteerib Lehe. Peresõbralikust ühiskonnast võidavad tema sõnul kokkuvõttes kõik inimesed kogu elukaare jooksul. 

Isamaa Perede ühendus on asutatud perekondade ainelise toimetuleku ja emotsionaalse heaolu tagamiseks vajalike poliitiliste algatuste ja ühiskondlike hoiakute ellukutsumiseks.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga