Isamaa eestseisuse kandidaatide pöördumised: Räämet, Eenpalu, Kaasik, Aaltonen, Hepner, Luberg

EESTI,02JUN18 IRL-i suurkogu 2018 Viljandi teatrimajas. Isamaa lipp. ELMO RIIG/Sakala

ANN RÄÄMET

Olen üles kasvanud ja koolis käinud Tallinnas, aga viimased 15 aastat olen elanud Harjumaal, Lääne-Harju vallas. Tallinna Tehnikaülikoolis õppisin ehitusinseneriks ja 21 aastat töötasin ehituskonstruktorina PI „Kommunaalprojektis”.

Kui Eesti sai vabaks ja toimusid esimesed Riigikogu valimised, siis kutsuti mind tööle Riigikokku meie fraktsiooni nõunik-sekretariaadi-juhatajaks, kus töötasin 18,5 aastat. Hiljem olen töötanud KÜSKis vabaühenduste toetusprogrammi assistendina. Praegu olen Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu liige. Mul on täiskasvanud poeg. Minu hobideks on rahvatants, käsitöö ja aiandus.

Poolteist aastat tagasi valiti mind Euroopa Rahvapartei Seenioride Ühenduse asepresidendiks. Olen Isamaa Seenioride Kogu esimees, Isamaa eestseisuse ja volikogu liige ja Harjumaa piirkonna juhatuse liige.

Tahan, et inimesed saaksid elada vabas ning kaitstud Eestis ja iga inimene saaks elada oma kodus niikaua kui võimalik ning tunda ennast ühiskonna täisväärtuslike liikmetena.

Pean loomulikuks, et õppekeel lasteaedades ja üldhariduskoolides on eesti keel. Pean oluliseks mitmekesiste kultuurivõimaluste arendamist ja rahvusvahelist koostööd.

Pean väga oluliseks tugevat põlvkondade vahelist lõimumist. Austan noorte julgust ja vanemate kogemust.

Usun, et turumajandus, aus konkurents ja madalad maksud annavad võimaluse pingutada enda ja oma lähedaste parema elu nimel.

Aitan kaasa, et me sügisestel KOV valimistel teeksime hea tulemuse. Olen aktiivne, kaasinimestele avatud ja suurte kogemustega inimene, kelle süda on õiges kohas.

 

ANNE EENPALU

Pean Isamaa eestseisuse kandidaadina oluliseks viia üldhariduskoolides sisse süvendatud Eesti Vabariigi loomise, kujunemise ja alates 1939. aastast riigi hävitamise, kodanike represseerimise teemalised õppepäevad.

Samuti näen vajadust suurendada nii riigi siseturvalisuse kui ka kaitsekulutusteks mõeldud rahaeraldisi. Leida mõttekaaslasi ning selgitada koolivälise huvitegevuse vajalikkust ja organiseerida Isamaa liikmeid noortega tegelemisel. Sama tähtis on toetada maakodude loomist ja maaviljelusega tegelevaid peresid ning aktiviseerida meediakanaleid noorte perede tegevuse tutvustamisel.

Isamaal on tugevad ajaloolised juured. Üksikute viljakõrtena oleme tormide käes kaitsetud, koos tihedalt lokkavana viljana üksteise kõrval võimsad ja võitmatud!

 

FRIEDRICH KAASIK

Olen Friedrich ja kandideerin Isamaa eestseisusesse. Olen hariduselt materjaliteadlane, õpin lisaks keemia- ja füüsikaõpetajaks ning igapäevaleiba teenin Tartu Ülikoolis tehnoloogiasiirde eksperdina. Teemad, milles tunnen end hästi, on kõik, mis puudutab innovatsiooni ja haridust ning nende rakendamist parema homse nimel.

Näen, et oleme jõudnud olukorda, kus inimesi kutsutakse üles pooli valima ja valimisvõitlus toimub justkui homset pole olemas.  Sellega koos vaadeldakse ainult inimeste erinevusi jättes ühisosad vaatlemata. Sõltumata pühapäeva valimistulemustest tuleb ikkagi ka esmaspäev ja peame suutma üheskoos edasi liikuda, arvestama üksteise erinevusi, kuid rõhutama ühisosa, mille pealt saaksime minna eelseisvatele valimistele vastu ühtse löögirusikana. Eestseisuses soovin panustada ühtsema ja kaasatuma erakonna tekkimisse, kus tegeletakse igapäevaselt ühisosade leidmisega.

 

HARRI JUHANI AALTONEN

Mul on 54 aastat elukogemust, millest üle 30 aasta olen olnud ettevõtja. Minu igapäevane töö on juba aastast 1995 Eestis toodetud toodete müük nii Euroopa kui ka USA turul. Täna töötab Viljandi tehases umbes 130 inimest.

ISAMAA liige olen olnud aastast 2013. Viimased neli aastat on mul olnud au olla ISAMAA juhatuse liige. Olen lähedalt näinud, et Helir on meie erakonnale parim juht ja kindlasti toetan tema jätkamist.

Minu maailmavaade on konservatiivne ja ma usun, et maailm on parem siis kui inimesel on vastutus ja alles siis õigused. Õigused peab välja teenima, mitte võtma! Minu ideaalses Eestis on naine naine ja mees on mees ja koos nad hoolitsevad laste eest. Teevad tööd ja pidutsevad koos.

Tulumaksu olen hea meelega nõus maksma 20%, sest tahan, et tänavad on korras ja valgustatud.

On väga hea, et Eesti on nii NATO kui EU liige ja kindlasti peavad eestlased panustame oma riigi kaitsmisele ja selle säilitamisele.

Kuna Eestis on ainult üks ametlik keel, on mulle täielikult arusaamatu ja vastuvõtmatu, see, et osad lasteaiad ja koolid töötavad võõrkeelsena. Loomulikult on hea kui inimesed oskavad naabrite keeli, aga riigi ja maksumaksja rahaga ülevalpeetavad koolid ja lasteaiad peavad ka kasutama riigikeelt.

Olen ise kogenud seda, et eestlane on väga altis võtma vastu võõraid, olenemata sellest mis värvi nemad on, eeldusel, et võõras teeb tööd ja nõustub austama Eesti kombeid ja seadusi. Olen ise samal arvamusel.

Eesti riik ja eesti keel on kaitsmist väärt!

 

HEIKI HEPNER

Hea aatekaaslane! Meie erakond on mulle alati olnud rohkem kui lihtsalt koht poliitika tegemiseks. Ta kehastab mulle väärtusi, millele me riik tugineb, mis hoiab meie rahvast, keelt ja kultuuri. Ma seisan selle eest, et need väärtused oleksid igavikulised, mitte moekaup. Loomulikult ei tähenda see paigalseisu, vaid avatud meele ja piisava kriitilisusega maailma nägemist.

Minu akadeemiline taust on metsandus, mis on andnud mulle lisaks loodusearmastusele ja seal toimuvatest protsessidest arusaamisele ka oskuse näha tervikut. Näha selles tervikus nii loodushoidu kui majandust, nii sotsiaalset turvalisust kui kultuuri.  Selline tasakaalustatud lahendus ei ole sobilik mitte ainult metsanduses vaid kõigis eluvaldkondades. Tuleb leida ühisosa ja mitte unustada, et selle ühisosa keskel asub Eesti inimene.

Ma olen elanud kogu oma töömehe elu maal ja olnud pikalt enne Riigikokku valimist omavalitsusjuht. Seepärast on minu jaoks erakordselt oluline regionaalareng, võimekad omavalitsused, millel on iseseisev toimetuleku võime ja tegelik autonoomia. Selle võib ka kokku võtta sõnadega – täisväärtusliku elu võimalikkus maal.

Tegelen selle nimel, et meie erakonnas tehtav poliitika toetaks eelpool toodut ja et me viiksime seda poliitikat nii kohalikesse omavalitsuste volikogudesse, linna- ja vallavalitsustesse aga ka Riigikokku ja Vabariigi Valitsusse. See ongi põhjuseks, miks ma kandideerin eestseisusesse.

 

INDREK LUBERG

Olen üks Liiva asumiseltsi asutajaid ning kahe naabrivalvesektori vanem. Minu ja mu kaaslaste eestvedamisel on teoks saanud mitmed elukeskkonda ja liiklusohutust parandavad arendused nagu Liiva jaama raudteeülekäigu või Liivametsa tee ehitus. Olen osalenud aktiivselt Nõmme linnaosa üldplaneeringu koostamisel, aidanud lahendada juhtimiskriisi Tallinna Nõmme Noortemajas ja päästnud Järve metsas maharaiumisest paarsada männipuud. 2016. aastal tunnustas Siseministeerium mu vabatahtlikku tegevust kodanikupäeva aumärgiga.

Isamaa liige olen aastast 2011, juhtisin 4 aastat erakonna Nõmme osakonda ning olen üks Parempoolsete liikmeühenduse algatajatest ja erakonna volikogu liige.

Kandideerin Isamaa eestseisusesse Lavly Perlingu meeskonnas, et tuua erakonda muutust. Muutuva Isamaa näol tekib tugev parempoolne erakond, mida on Eestile vaja pakkumaks meie inimestele selget alternatiivi tänaste võimuerakondadele, maailmavaateta Eesti 200-le ja populistlikule EKRE-le.

Selline Isamaa sõnastab Eesti poliitika võtmeküsimusi ja läheb järgmistele riigikogu valimistele vastu ambitsiooniga moodustada valitsus. Tutvu meie meeskonna ja plaaniga www.toomeisamaatagasi.ee.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga