Koroonaviiruse tõttu tuleb emadepäev sel kevadel teistmoodi. Eestlased väärtustavad emadepäeva kõrgelt. On tavapärane, et üle Eestimaa sõidetakse emadele külla, saadakse kokku lähedastega, toimuvad perekondlikud koosviibimised, käiakse kalmul mälestamas. Hoidmaks ära koroonaviiruse levikut, ei pruugi eriolukorra tõttu paljud oma kalli emaga veel maikuuski silmast silma kohtuda.

Nii otsustasime naiskogu juhatusega tähistada emadepäeva sel aastal teistmoodi: naiskogu annab välja Isamaa Aasta Ema 2020 aunimetuse koos väärilise tunnustusega.
Isamaa naiskogu IREN juhatusel on käesolevaga suur rõõm välja kuulutada Isamaa Aasta Ema konkurss, et väärtustada emadust ja lasterikkust. Väärtustades lasterikaste emade rolli, pöörame ühtlasi rohkem tähelepanu peredele, kui ühiskonna alustalale. Mida õnnelikumad, tugevamad ja suuremad on pered, seda kestvam on Eesti ühiskond.

Ootame kandidaatide esitamist Isamaa Aasta Ema aunimetusele. Avaldusi saab esitada 7. maini. Aunimetuse andmiseks esitatakse IREN-i juhatusele vormikohane avaldus (vorm avaldatakse Isamaa Erakonna kodulehel https://isamaa.ee/) , mis tuleb saata aadressile gerli.lehe@gmail.com

Aunimetus omistatakse Isamaa Erakonda kuuluvale lasterikkale emale, kelle peres kasvab või kes on üles kasvatanud vähemalt neli või enam tubli last. Aunimetuse saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik.

Isamaa Aasta Ema kuulutatakse välja emadepäeval, 10. mail. Koroonaviirusest tuleneva eriolukorra tõttu toimub väljakuulutamine veebi vahendusel.

Aunimetus koos rahalise preemiaga 10 000 eurot antakse Isamaa Aasta Emale üle IREN-i aastakoosolekul, mis toimub peale kogunemiskeelu leevenemist.
Märgakem ja tunnustagem lasterikka pere emasid meie seas, kes isikliku eeskuju ja pereväärtuste kandjana on oluliseks toeks erakonna arendamisel läbi aegade!

Tervist, jõudu ja ilusaid hetki lähedastega soovides

Riina Solman,
IREN-i esinaine, rahvastikuminister

Aunimetuse Isamaa Aasta Ema 2020 statuut

1. Aunimetuse Isamaa Aasta Ema (edaspidi aunimetus) väljaandmise eesmärk on väärtustada emadust ja lasterikkust. Väärtustades lasterikaste emade rolli, pöörame ühtlasi rohkem tähelepanu peredele, kui ühiskonna alustalale. Mida õnnelikumad, tugevamad ja suuremad on pered, seda kestvam on ühiskond.

2. Aunimetuse andmist korraldab Isamaa Erakonna Naiskogu IREN juhatus.

3. Aunimetus omistatakse Isamaa erakonda kuuluvale emale, kelle peres kasvab või kes on üles kasvatanud vähemalt neli või enam tublit last.

4. Aunimetuse saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja kuuluma Isamaa Erakonda.

5. Kandidaate võivad esitada kõik Isamaa Erakonna liikmed. Enda kandidatuuri ise esitada pole lubatud.

6. Aunimetuse andmiseks esitatakse IRENi juhatusele vormikohane avaldus, mis tuleb saata aadressile gerli.lehe@gmail.com.

7. Aunimetuse andmise ettepanekute esitamise tähtajad ja avalduse vorm avaldatakse Isamaa Erakonna kodulehel https://isamaa.ee/

8. Aunimetuse andmise otsustamiseks moodustab IREN-i juhatus viieliikmelise komisjoni. Komisjoni koosseisu ei või kuuluda kandidaadi üles seadnud ega muul viisil kandidaadiga seotud isik.

9. Komisjon vaatab tähtaegselt laekunud ettepanekud 3 päeva jooksul pärast kandidatuuri ettepanekute laekumist.

10. Aunimetus omistatakse ühele emale üks kord.

11. Isamaa Aasta Ema kuulutatakse välja emadepäeval 10. mail. Koroonaviirusest tuleneva eriolukorra tõttu toimub väljakuulutamine veebi vahendusel. Aunimetus koos rahalise preemiaga 10 000 eurot antakse Isamaa Aasta Emale üle IREN-i aastakoosolekul, mis toimub peale kogunemiskeelu leevenemist.

12. Isamaa Aasta Ema nimi avaldatakse portaalis Eesti Uudised (https://eestiuudised.ee/).

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga