Rahvastikuminister tunnustas 21.02 Siseministeeriumis peresõbraliku Eesti partnereid