Tunne Kelam: meie vabadused ja õigused on kasvanud välja kristlikust maailmavaatest

Isamaa Kristliku Ühenduse Üldkogu valis uue juhatuse ja võttis poliitilise avaldusena vastu “Maarjapäeva teesid 2020”

Rukkimaarjapäeval, 15. augustil Viru-Nigulas kogunenud Isamaa Kristliku Ühenduse üldkogu valis juhatuse esimeheks vaimuliku, Eesti Kristliku Liidu asutaja liikme Avo Üpruse. Poliitilise avaldusena võeti vastu “Maarjapäeva teesid 2020”, millega väljendatakse ustavust kord valitud teele, väärtustele ja aatekaaslastele (vaata teese pressiteates allpool). Lisaks Avo Üprusele valiti juhatusse Riina Solman, Pille Lill, Priit Sibul, Peeter Võsu, Marko Tiitus ja Priit Humal.

Tänupalvuse EELK Viru-Nigula Püha Nikolause kirikus viis läbi Ida-Virumaa kogudusi teeniv vaimulik Avo Kiir. Avo Üprus meenutas ja ühiselt mälestati meie seast igavikku lahkunud Eesti vabaduse ja kristlik-demokraatlike väärtuste eest võitlejaid, kes andsid nii palju veretu vabadusvõitluse ajal.

Koosviibimisel Eesti Kristliku Liidu mälestuskivi juures võtsid sõna Isamaa Erakonna auesimees Tunne Kelam, Avo Üprus, rahvastikuminister ja Naiskogu IREN esinaine Riina Solman, Eesti Lipu Seltsi asutajaliige ja esimees Jüri Trei, Isamaa Rahvuslaste Ühenduse esimees Tarmo Kruusimäe.

Isamaa Erakonna auesimees Tunne Kelam: “Elame ajal, kus kogu maailm on järjest suuremas turbulentsis. See puudutab samal määral Eestit. Meie iseseisvuse taastamine oli ime, mis sündis vastu kõiki kaineid arvestusi. Ime, mis kasvas välja usust vabadusse ja õiglusesse. See ime pole endastmõistetavalt tagatud. Seda eriti tänaste turbulentside ajastul, mil paljud asjad on muutunud ebakindlaks.”

“Et püsida tormides ja segadustes, aga isegi igapäevases tavaelus, vajame juuri, selget maailmavaadet, püsiväärtusi, mis on väärt üksnes seetõttu, et nad ei muutu vastavalt aja moodidele. Vajame kindlat ja püsivat perekonda, milleta ükski riik ei saa püsida. Sedavõrd, kui habras ja ebamäärane on perekond, sedavõrd habras ja haavatav on ka meie riik,” lisas ta.

“Täna on eriti lühinägelik ignoreerida seda, et meie vabadused ja õigused on kasvanud välja kristlikust maailmavaatest, inimisiksuse ainulaadsuse ja võõrandamatu väärikuse põhimõttest, millele rajaneb kogu Euroopa kultuuripärand. Kristlik-demokraatlikud erakonnad olid need, kes pärast maailmasõja suutsid vedada Euroopa välja majanduslikust ja moraalsest tühikust ning luua konstruktiivse alternatiivi kommunismi laastavale mõjule. Loota, et 75 aastat hiljem saame hakkama ilma kristlike väärtusteta, on ohtlik illusioon. Ainelise heaolu kasv, riigi ja sotsiaalsfääri teenused, tarbimis- ja meelelahutuskultuur koos piiramatu eneseteostusega ei asenda vastutustunnet, sõnapidamist, kindlaid põhimõtteid, truudust, ligimesearmastust ega andeksandmise võimet. Ei asenda veendumust, et inimese kutsumus ja vastutus on kõrgem ja kaugem kui maise elu horisont. Kristlust ei suutnud hävitada usuvastane kommunistlik süsteem, ta elas üle kõige julmemad tagakiusamised. Olen veendunud, et kristlik kirik on viimane maine institutsioon, mis jääb püsima pärast kõigi teiste areenilt lahkumist. Perspektiivset, inimeste vajadusi tõeliselt arvestavat poliitikat saab rajada ainult kristlik-demokraatlikule alusele,” ütles Kelam.

Isamaa Kristliku Ühenduse esimees Avo Üprus: “Aeg on läinud nii kaugele, et inimesed küsivad, mis on kristlikud väärtused. Meie peame sellele vastama. Kristlikud väärtused on kristliku Euroopa vundament, on Inimõiguste Deklaratsiooni alus. Kes seda eitab, see valetab. Minu jaoks ei ole need iganenud. Ma loodan, et ka teie jaoks mitte. Kui täna nende üle järele mõelda, siis tuleb öelda, et keskne väärtus on inimväärikus. See baseerub usul, et inimene on Jumala näo järgi loodud meheks ja naiseks. Päriselu realiseerub lugupidamise ja armastuse pingeväljas, ükskõiksusele pole siin kohta. Lausliberaalsus ja sotsialism jäävad paraku nende väärtuste mõjuväljast väljapoole, ümbritsedes konservatiivset kristlast, kristlikku demokraatiat, mitte fundamentalisti, otsekui soo saari. Soo on midagi, mis tuleb ületada: eneses ja ühiskonnas.”

MAARJAPÄEVA TEESID 2020

  • Isamaa Kristliku Ühendusena seisame iga inimese võõrandamatu väärikuse eest. See tähendab igaühe õiguste ja vabaduste kaitset ning nõuet vastutuse kandmiseks. Vabadus vastutuseta ei ole väärikas. Vabadust piiraku armastus kaasinimese vastu. See ongi vastutus.
  • Iseseisva riigi aluseks on tema iseseisvad kodanikud, perekonnad ja hõimud. Toetame laste sündi ja kasvamist vastutusvõimelisteks väärikateks kodanikeks. Haridus on parim eeldus turvaliseks tulevikuks. Perekond on mehe ja naise vastutusrikas liit laste tuleviku nimel.
  • Kirikud ja kogudused moodustavad vanima ja ulatuslikuma osa kodanikuühiskonnast. See tähendab nende toetamise olulisust sotsiaalse turvalisuse ja väärtuspõhise ühiskonna huvides. Oleme mõistvad teiste usundite esindajate suhtes, aga peame Eestit kristliku Euroopa osaks ning lähtume sellest veendumusest.
  • Oleme vastutavad loodu ja looduse eest. Näeme Eestit turvalise ja säästlikuna, loobumata loodusvarade mõistliku majandamise printsiibist.
  • Meie olulisim ressurss on inimene. Isamaa Kristliku Ühenduse poliitika on inimkeskne ja väärtuspõhine. Selleks kaitsku meid Jumal.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga