Tööloa lõppedes saab võõrtööline Eestis edasi töötada kuni 31. juulini põllumajanduses

Lühiajalise töötamise reeglite alusel Eestis viibivad välismaalased saaksid muudatusettepaneku kohaselt siin töötada 31. juulini juhul, kui põllumajandusega tegelev tööandja soovib neid tööle võtta ning nende lühiajalise töötamise PPA-s registreerib. Foto: Aare Lepaste

Valitsuskoalitsioon toetas ettepanekut, mille järgi pikendatakse 31. juulini nende võõrtööliste Eestis töötamise õigust, kes viibisid siin 17. märtsi seisuga ja kelle tööandja põhitegevusala on põllumajandus, teatab siseministeerium. Muudatus lisatakse Riigikogule esitatud COVID-19 tõrje meetmete elluviimiseks väljatöötatud seadusemuudatusi koondavasse eelnõusse. Muudatusettepaneku vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu poolthäälte enamus.

Eestis lühiajalise töötamise reeglite alusel viibivad välismaalased saaksid muudatusettepaneku kohaselt Eestis töötada käesoleva aasta 31. juulini juhul, kui põllumajandusega tegelev tööandja soovib neid tööle võtta ning nende lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis (PPA) registreerib. Seejärel oleks neil veel kuu aega, et korraldada hiljemalt 31. augustiks Eestist oma lahkumine.

Kehtiva korra järgi vaatab riiki sisenemise piirangute tõttu PPA praegu läbi vaid neid välismaalaste lühiajalise töötamise registreerimise taotlusi, mille tööandjad on esitanud hetkel Eestis viibivate välismaalaste kohta. Välismaal viibivate ja siia tööle tulla soovivate välismaalaste lühiajalise töötamise taotlusi PPA praegu ei menetle, sest tulenevalt eriolukorrast ei lubata neid riiki isegi juhul, kui neil on viisa või viisavaba viibimise õigus olemas.

Neil lühiajalise töötamise reeglite järgi Eestis töötavatel välismaalastel, kelle töötamise aeg saab täis ja kes ei tööta põllumajanduses, eelnõu kohaselt Eestis töötamise õigust ei ole. Sellistel juhtudel tuleb välismaalastel esimesel võimaluse Eestist lahkuda. Kui see ei ole praeguses suletud piiride olukorras võimalik, võivad nad Eestis viibida ning lahkuda hiljemalt 10 päeva pärast eriolukorra lõppemist.

Koju saamiseks on inimestel mõistlik pöörduda oma saatkonna poole, et uurida võimalusi Eestist lahkumiseks. Näiteks Ukraina on aidanud tagasi pöörduda enam kui 200 oma kodanikul. Ühtlasi palume senistel tööandjatel pärast töösuhete lõpetamist aidata kaasa välismaalaste koduriiki naasmisele.

Lühikokkuvõte praegu Eestis viibivale võõrtööjõule kehtivatest reeglitest

Välismaalased (kolmandate riikide kodanikud) saavad Eestis töötada kas hooajatöölisena kuni 9 kuud 12 kuu jooksul üldistel tingimustel kuni 12 kuud 15 jooksul.
Praegu Eestis viibiva võõrtöölise lühiajaliseks töötamiseks saab tööandja esitada Politsei- ja Piirivalveametis ükskõik, millises valdkonnas töötamise loa taotluse nende võõrtööliste kohta, kelle lühiajalise töötamise maksimaalne aeg ei ole veel täis.
Kui lühiajalise töötamise maksimaalne aeg on läbi, siis seda pikendada ei saa.
Praegu välismaal viibivad võõrtöölised ajutiste piirangute tõttu Eestisse tulla ei saa.
Võõrtöölised, kelle maksimaalse töötamise aeg on läbi saanud või läbi saamas, peavad pärast töötamise aja lõppemist esimesel võimalusel Eestist lahkuma.
Välismaalased, kelle maksimaalne töötamise aeg on täis, kuid kui neil ei ole võimalik piiride ületamise piirangute tõttu Eestist lahkuda, võivad eriolukorra ajal Eestis viibida (kuid mitte töötada) ning lahkuda hiljemalt 10 päeva pärast eriolukorra lõppemist.

Lühikokkuvõte muudatusettepanekutest, mis hakkavad kehtima alles pärast Riigikogus vastuvõtmist

Praegu Eestis viibivad vöörtöölised, kelle lühiajalise töötamise aeg (9 kuud 12 kuu jooksul või 12 kuud 15 kuu jooksul) on hiljuti läbi saanud või läbi saamas, võivad jääda Eestisse tööle järgmistel tingimustel:
põllumajanduses tegutsev tööandja esitab Politsei- ja Piirivalveametile taotluse, et võtta Eestis seaduslikult viibiv võõrtööline tööle kuni 31. juulini 2020;
pärast käesoleva aasta 31. juulit on võõrtöölisel aega kuni 31. augustini 2020, et korraldada oma Eestist lahkumine.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga