Rahvaesinduse tasemel peab Urmas Reinsalu veendumusel olema selge ülevaade vaktsineerimisplaani ja selle rakendamise kohta, et fraktsioonide seisukohad saaks olla valitsusele toeks edasise tegevuse kavandamisel. Foto: Erik Peinar, Riigikogu

Riigikogu peab Urmas Reinsalu sõnul arutama vaktsineerimise kava ja selle rakendamist

Riigikogu liige Urmas Reinsalu teeb tervise- ja tööminister Tanel Kiigele ettepaneku teha Riigikogule ettekanne vaktsineerimisplaani, vaktsiinide soetamise olukorra ja vaktsineerimise

Vaata edasi