Lavly Perling: täna puudub valitsemisel kõik see, mis on alati olnud Isamaa tugevus

Lavly Perling 20. juunil 2021 Isamaa Suurkogul Tartus.

 

Avaldame Isamaa Suurkogul Helir-Valdor Seederi kõrval esimeheks kandideerinud Lavly Perlingu kõne:

 

Head erakonnakaaslased, sõbrad ja tuttavad. Daamid ja härrad,

Isamaad on Eestile vaja. Täna taas rohkem kui kunagi varem. Sellist Isamaad, mis määrab Eesti poliitika suuna, aga mis kõige olulisem – pakub Eesti inimestele lootust ja lahendusi.

Isamaa on kõige eestimeelsem erakond Eestis. Nii on ja nii jääb. Meil on julgust ja nutikust leida üles, pakkuda välja ja viia ellu Eestile omaseid lahendusi, mis lähtuvad just meie riigist, meie kultuurist, ajaloost ja meie olemusest.

Ma kandideerin Isamaa esimeheks, sest ma usun, et Eestil on vaja Isamaa poliitikat, kus rahvuslus on ühendatud moodsa maailma dünaamika, võimaluste ja väljakutsetega. Ainult nii anname oma isamaa, oma Eesti edasi järeltulevatele põlvedele tugeva ja kaitstuna. Isamaa inimestes on olemas see tarkus ja jõud, mille kaudu seda Eestile pakkuda.

Jah, Eesti peab olema kasvava eestlaste arvuga riik, aga see on võimalik üksnes siis, kui me loome keskkonna, kus inimesed tahavad luua peresid, kasvatada lapsi, rajada ettevõtteid ja lasta oma loomingul lennata. Kus tehakse ägedaid asju. Esimestena. Kus riigi jõukus soodustab iga Eesti inimese soovi siin olla ja siia jääda. Las noored lähevad, õpivad, saavad targaks.  Aga loome neile Eesti, kuhu nad tahaks oma tarkuse ja kogemusega tagasi tulla.

Teeme nii, et maailma majanduse ja teaduse tipud tahavad siia tulla, sest siin on võimalused ja vabadus. Ettevõtluse tarvis on siin loodud konkurentsivõimelt Euroopa parim majanduskeskkond, aga koduaknast võid vaadata Eestimaa looduse võlusid – metskitse metsaserval söömas või rebast õue peal. Just jõukat Eestit eelistavad oma elukeskkonnana ka meie oma noored pered, sest siis on neil siin tööd ja leiba. Ja nad tunnevad end siin väärtuslikena.

Isamaa on ja jääb minu juhtimisel parempoolselt mõtlevaks ja käituvaks erakonnaks, kes hoiab meie rahvusriiki – kaitstud julgeoleku, jõukust loova majanduse ja rahvuslike väärtuste kursil.

Eesti eest seismine on minu jaoks kompromissitu, on alati olnud. Olen alati elus lähtunud nii inimese kui tippjuhina põhimõttest, et  meil on oma Eesti riik, siin kehtivad meie reeglid – ja me oskame, tahame ja suudame enda eest seista. Rõhk  muide on sõnal „meie“. Meie oskame, meie kõik koos vastutame oma riigi eest. Meie oskame seista selle eest, et Eesti keel, rahvus ja kultuur säiliks, et Eestit saadaks majanduslik jõukus ja et…..Eestis ei oleks 40 000 suhtelises vaesuses elavat last.

Täna puudub Eesti riigi valitsemisel kõik see, mis on alati olnud Isamaa tugevus – siht, eesmärk, tahe. Eesti inimesed väärivad muutunud Isamaad. Nad väärivad lootust ja lahendusi. Iseäranis muutuvas maailmas, kus taas valitseb ebakindlus ning kus muutustega sammu pidamiseks on vaja avatud silmi ja raudset tahet. Nad väärivad eestimeelset alahoidlikku, pärisasjadega tegelevat poliitikat, mis loob jõukust.

Isamaa ei hakka kunagi lubama inimestele tasuta asju, aga me hindame kõrgelt kristliku väärtusruumi arusaamasid nõrgemate abistamisest, ligimese märkamisest ja tänulikkuse tähendusest.

Isamaa vajab muutust Eesti pärast

Isamaa vajab muutust. Mitte iseenda, vaid Eesti pärast. Minul ja minu meeskonnal ning toetajatel on tahe seda muutust ellu viia. Ma tänan siinkohal kõiki oma toetajaid usalduse ja soovi eest Isamaad muuta. Minu kummardus teile.

Tänasele Eestile ja Isamaale mõeldes tulid mul meelde Lennart Meri kunagised sõnad tahtest ja tahtejõust:

„Inimesed hakkavad väsima, ja ma taban end mõttelt: mis väsib meis kiiremini, kas füüsiline vastupidavus või tahtekindlus? Nõrgad osutuvad tugevaiks, tugevad nõrkevad. Pole nagu mingit seaduspärasust.

Küsimus on siiski tahtes. Tahtejõud otsustab kõik. Ta sunnib pingutama muskleid, julgustavalt naeratama väsinule, loobuma ahvatlevast ja petlikust karastavast veelonksust, sunnib väsimust ületades edasi astuma.“

Helir Valdor Seeder on teinud oma tööd ja toonud erakonna siia, kus oleme. Ma tänan sind ja kõiki teisi, kes sinuga koos on viinud Isamaa kaudu Eestis ellu rahvuslikku poliitikat.

Kuid siit tuleb edasi minna. Me oleme erakond ja erakond peab tahtma juhtida riiki. Erakonnal peavad olema suured ideed, ambitsioon, hea nimi. Head inimesed muidugi ennekõike, aga just need on Isamaal olemas. Isamaa inimesi kuulates ja nendega rääkides pole kahtlust, et potentsiaal Isamaas on meeletu.

Me peamegi rääkima Eesti, Euroopa ja maailma päästmisest, aga et oma konservatiivset, rahvuslikku poliitikat ellu viia, vajame tugevat erakonda. Sellist, kus inimesi kuulatakse ja nendega räägitakse. Sellist, kus igaüks mõistab oma tähtsust ja tähendust erakonnale ning erakond väärtustab igaühte. Kust ei saadeta ära, vaid kuhu kutsutakse juurde uusi tegijaid. Kus ei jäeta bussi pealt maha, sest sul on oma arvamus. Kus Eesti elu on tähtsam kui isiklik koht valimisnimekirjas.

Tugevat erakonda saadab hea nimi. Juba täna siin ja praegu ütlen ma aitäh kõikidele meie erakonna kohalike omavalitsuse juhtidele, kes on jaganud minuga mõtteid ja palunud mul tulla kohalike omavalitsuse valimistel just nende piirkonda kandideerima. Erakonna juhina tajuks ma vastutust ja kohustust anda end just selle piirkonna teenistusse, mis erakonnale ja Eestile kõige tähtsam.

Erakonnajuhiks olemine tähendab oma inimeste, oma organisatsiooni, Eesti eest seismist. See tähendab vastutuse võtmist kõige raskemates kohtades kohalike omavalitsuste valimiste valimisel, valitusvastutuse kandmise julgust, peaministrierakonna ambitsiooni, sest Isamaa inimesed väärivad seda. Teie väärite. Ja meie valijad väärivad.

Hea nimi pole aga pelgalt siseriiklik teema. See on meie julgeoleku küsimus, kui tihedad ja vahetud on meie suhted sõsarparteidega Euroopas. Isamaal on olnud ajalooliselt hea maine meie partnerite hulgas, sest oleme nendega ikka suhelnud ja meie euroopameelsus on olnud teada ja tajutav. Meie Soome sõsarpartei Kokoomus, mis nädalapäevad tagasi võitis kohalikud valimised, defineerib end muideks Soome kõige euroopameelsema erakonnana. Isamaa on olnud ja peab jääma julgeoleku teemade eestkõnelejaks. Pole võimalik aga olla julgeolekupoliitika eestkõneleja, omamata aktiivseid suhteid sõsarparteidega. Eesti julgeolekupoliitika on liitlassuhete ehitamine ja hoidmine, ka erakonna kaudu. Isamaa jaoks algab see koostööst meie sõsarparteidega. Aktiivsest, mitte formaalsest koostööst. Isiklike suhete loomisest, sest tugeva erakonna loomulik osa on liidrite omavahelised isiklikud suhted Euroopa tasandil.

Isamaa inimesed väärivad võidumaitset, mitte künnise hirmu

Isamaa inimesed väärivad taas võidumaitset. Mitte pidevat künnise hirmu. Me ju kõik tajusime viimatise erakondade toetusuuringu tulemustes, kui suur on Eesti inimeste lootus Isamaa osas. Eesti inimesed ootavad Isamaa tagasi suurte hulka. Teeme selle siis ära!

Nii nagu perekond on ühiskonna tuum, on Eesti konservatiivse rahvusliku poliitika tuum see, kuidas läheb Isamaa erakonnal. Kuidas ajada seda Eesti asja kõike väärtuslikku säilitades ja samas Eesti inimestele pärisasjadega tegelemise poliitikat pakkudes.

Minul on pakkuda plaan Isamaa taas suureks ja tugevaks tegemiseks, sest mulle läheb Isamaa korda:

Esiteks: juba juuni lõpust oleme opositsiooni juhtiv jõud. Opositsioon saab olema Isamaa nägu.

Me näitame, et tegelik alternatiiv tänasele seisakuvalitsusele ei ole mitte räuskav populism, vaid Isamaa kui reaalne ja valitav jõud. Isamaaline jõud.

Teiseks: me peame oma erakonna taas üles ehitama. Minu eesmärk on tugev organisatsioon ja kaasatud liikmed. See tähendab, et aasta pärast tegutsevad Isamaa piirkonnad ja osakonnad igas vallas ja linnas. Töö inimestega käib läbi kogu valimistsükli, toimetavad piirkondade arendusjuhid, hoitakse oma liikmeid ja kutsutakse juurde uusi tegijaid. Info liikumine on kahesuunaline ja erakonna poliitikakujundamisse on kaasatud oma ala parimad.

Luban, et järgmisel korral ei pea te taluma seda siin, sest teil on tahtmise korral küll võimalus tulla ja olla koos teiste liikmetega, aga teil on võimalus ka tänane päev veeta oma pere ja lähedastega ning samas erakonna asjades kaasa rääkida e-riigile ja e-erakonnale kohaselt.

Kolmandaks: muutes Isamaa valitavaks ning ehitades uuesti üles erakonna organisatsiooni täitub meie kolmas eesmärk – Isamaa on 2023 Riigikogu valimisel kolme juhtiva erakonna seas.

Eesti inimesed väärivad Eestist hoolivat alalhoidlikku poliitikat pakkuvat Isamaad. Sellist, mis hindab konservatiivsust, aga mitte arhailisust, arengut, mitte seisakut, mis kõnetab noori ja toob oma valijad koduerakonna juurde tagasi. Meie inimesed väärivad meie poolt pakutavat lootust ja lahendusi. Jõukat Eesti. Hoitud riiki, maad ja rahvast.

Meie võimuses on täna, siin teha otsus, et Isamaa asub selle nimel tööle.  Teeme siis seda. Usaldage mind ja minu meeskonda ning ma luban seista Isamaa eest just nii nagu olen seisnud Eesti eest.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga