Isamaa volikogu: ütleme “EI” üleeuroopalistele maksudele ja vastutustundetule läbipaistmatule laenamisele

Sven Sester leiab, et liigne salastatus puudutab aga otseselt ettevõtjaid, töötajaid ja vaktsineerimisprotsessi läbipaistvust.

Teisipäeval, 9 juunil toimunud Isamaa e-volikogul kinnitati erakonna seisukohad Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud Euroopa majanduse taaskäivitamise kava osas. Poliitilises avalduses märgitakse, et Euroopa majanduse taaskäivitamise kava peab:

  • Olema kooskõlas Euroopa Liidu aluslepingutega
  • Toetama investeeringuid, mitte püsikulude ja maksukoormuse kasvu
  • Kasvatama ettevõtete konkurentsivõimet ja innovatsiooni
  • Kajastama ausalt ja läbipaistvalt riikidele tekkivaid kohustusi

Ütleme “jah” Eesti ja Euroopa majanduse konkurentsivõime kasvule ning “ei” üle-euroopalistele maksudele ja vastutustundetule läbipaistmatule laenamisele.

Isamaa volikogu esimehe Sven Sesteri sõnul tuleb kavandatud laenud ja toetused suunata ettevõtete toetamiseks, mitte jooksvate kulude katteks. “Investeeringud peavad looma arenguhüppe innovatsioonis ja keskkonnasäästlikes tehnoloogiates. Sellest sõltub nii Eesti kui ka Euroopa majanduse tulevik,” ütles Sester.

Ta lisas, et pikaajalises vaates on oluline, et kõik majanduse taaskäivitamise kavaga kaasnevad kohustused kajastuksid ausalt ja läbipaistvalt liikmesriikide võlakoormustes. “Näiliselt on tegemist toetusega, kuid see toetus on tegelikult laen, mis tuleb pikemas vaates tagasi maksta. Me ei saa anda lõdva eelarvepoliitikaga riikidele signaali, et nad ei pea tekkivaid kohustusi deklareerima.”

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul peab 750 miljardi euro suurune kava olema kooskõlas Euroopa Liidu aluslepingutega. “Kriisist väljumise kava ei saa tulla seni kokku lepitud põhimõtete arvelt ega viia Euroopa Liidu hiilivale föderaliseerumisele. Liikmesriikide iseotsustamisõigus peab säilima,” ütles Seeder.

Poliitilise avalduse terviktekst


Isamaa Erakonna volikogu

Poliitiline avaldus

09.06.2020

„JAH“ Eesti ja Euroopa majanduse konkurentsivõime kasvule, „EI“ üleeuroopalistele maksudele ja vastutustundetule läbipaistmatule laenamisele.

Isamaa volikogu leiab, et Euroopa Komisjoni majanduse taaskäivitamise kava peab:

  1. Olema kooskõlas Euroopa Liidu aluslepingutega
  2. Toetama investeeringuid, mitte püsikulude ja maksukoormuse kasvu
  3. Kasvatama ettevõtete konkurentsivõimet ja innovatsiooni
  4. Kajastama ausalt ja läbipaistvalt riikidele tekkivaid kohustusi

Euroopa Komisjoni majanduse taaskäivitamise kava rakendamisel peab lähtuma liikmesriikide suveräänsusest ning Euroopa Liidu aluslepingutega määratletud riikliku ja tsentraliseeritud otsustuspädevuste tasakaalu põhimõtetest. Kava ei saa toetada, kui seda tingimust ei täideta.

Tähelepanelikult tuleb jälgida Komisjoni plaani kasvatada Euroopa Liidu eelarvet laenude toel 750 miljardi euro võrra. Laenude tagasimaksmisega võib tulevikus kaasneda maksukoormuse kasv, mis vähendaks Euroopa majanduse konkurentsivõimet. Seetõttu peab taaskäivitamise kava osas kehtima range tingimus, et vahendid lähevad eelkõige ettevõtluse ning majandusruumi konkurentsivõime tõstmiseks, mitte püsikulude suurendamiseks.

Isamaa prioriteediks on Eesti inimeste heaolu kasvatamine läbi Eesti ettevõtete konkurentsivõime suurendamise, mis tähendab investeeringuid teaduspõhisesse tootmisesse, innovatsiooni ja keskkonnasäästlikesse tehnoloogiatesse. Ühtlasi tuleb Eestile tagada võimalikult suur vabadus majanduse taaskäivitamise kava vahendite ümberpaigutamiseks sõltuvalt kriisi mõjudest ja tegelikest vajadustest. Euroopa Liidu toetused ja laenud tuleb suunata majandusse võimalikult kiiresti. Sellest sõltub nii Eesti kui ka Euroopa majanduse tulevik.

Isamaa suhtub skeptiliselt suure võlakoormusega EL-i liikmesriikidele uute laenude pakkumisse. Senine kõrge laenukoormus ei ole taganud nende jätkusuutlikku majanduskasvu, vaid on pigem vähendanud riikide rahanduslikku valmisolekut kriisiaegadeks. Uue laenu õiglaseks tagasimaksmiseks on oluline, et EL-i riikide ja Euroopa Komisjoni poolt võetud kohustused kajastuksid ausalt ja läbipaisvalt nende võlakoormustes.

Ütleme „jah“ Eesti ja Euroopa majanduse konkurentsivõime kasvule ning „ei“ üle-euroopalistele maksudele ja vastutustundetule läbipaistmatule laenamisele.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga