Isamaa valimisplatvorm: miljard lisaeurot aastas haridusse, sündimusse ja riigikaitsesse

Isamaa Erakonna volikogu kinnitas 2023. aasta Riigikogu valimiste programmi lähtealused. Sündimust, haridustöötajate palgafondi ja riigikaitset plaanib Isamaa riigieelarvest toetada täiendavalt keskmiselt miljardi euro ulatuses aastas. Investeeringud eestluse elujõulisusesse kaetakse laenu arvel.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seederi sõnul tuleb sündimust, haridust ja riigikaitset eelisarendada, kuna nendele toetub eesti rahvuse püsimajäämine. “Eesti liikumist demograafilise katastroofi kursil möönavad justkui kõik. Samuti õpetajaameti konkurentsivõimetut palgataset ja vajadust investeerida riigikaitsesse. Isamaa on valmis astuma ka reaalseid samme olukorra parandamiseks. Meie programmi elluviimisega kaasneb kõigis nimetatud valdkondades kvalitatiivne muutus,” lisas Seeder.

Ühtlasi väljendas Seeder kriitikat valitsuse poliitika üle, leides, et kriiside ületamiseks tuleb teha julgemaid otsuseid. “Viimastel aastatel on ühiskond liikunud koroonakriisist energiahinna kriisi ja sealt edasi julgeolekukriisi. Taustal tiksub rahvastikukriis ja eesti keele mõjujõu järkjärguline vähenemine. Nende sündmuste ja tendentside mõju on pikaajaline ning riik peaks tegutsema märksa otsustavamalt. Isamaa toetab kaalutletud laenamise ja riigi võlakoormuse tõstmise abil investeeringute tegemist kriiside ületamiseks, kasvatades seeläbi eestluse elujõudu, Eesti majandust ja inimeste jõukust,” nentis Seeder.

LÜHIKOKKUVÕTE ISAMAA VALIMISPROGRAMMI LÄHTEALUSTEST:

Investeeringud sündimuse suurendamiseks:

  • 3- ja enamalapselise pere toetuse suurendamine 700 eurole;
  • ja enama lapse sündimisel perre eluasemelaenu kompenseerimine 75000 euro ulatuses ja 2. lapse toetuse suurendamine 100 eurole;
  • peretoetuste indekseerimine.

Meetmed rakendatakse alates 1. jaanuarist 2024.

Maksumus: 243 miljonit eurot aastas

 

Investeeringud eestikeelse hariduse, teaduse ja kultuuri arendamiseks:

  • Haridustöötajate töötasu tõstmine selliselt, et õpetaja töötasu algtase on võrdne Eesti keskmise palgaga ja õpetaja keskmine töötasuga 1,25-kordse Eesti keskmise palgaga; 
  • kõrgkoolide õppejõudude palga tõstmine selliselt, et algtase võrdub professoril 4-kordse, kaasprofessoril 3-kordse ja doktorikraadiga lektoril 2-kordse Eesti keskmise palgaga;
  • õpetajakoolituse täiendav finantseerimine.

Meetmed rakendatakse alates 1. jaanuarist 2024.

Maksumus: 285 miljonit eurot aastas

 

Investeeringud riigikaitse arendamiseks:

  • erakorraliste kaitseinvesteeringute tegemine, tagamaks seni rahastamata kaitsevõimekuse kiirkorras väljaarendamine;
  • Eesti-Vene kontrolljoone füüsiliste kaitserajatiste kiire väljaehitamine;
  • kaitsevõimekuse arendamine merel, piiriveekogudel ja õhuruumis;
  • kodanikukaitse võimekuse arendamine sh. elanikkonna vajadusi katva varjendite võrgustiku loomine.

Maksumus: investeeringud tuleb teha sõltumata maksumusest, välistamata seejuures kaitsekulutuste tõstmist vajadusel ka kõrgemale kui 3 % SKT-st.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga