Dementsusega tegelevad eksperdid ühendasid oma jõud

Loodav kompetentsikeskus hakkab füüsiliselt tegutsema nii Tartus, Tallinnas kui Viljandis, kuid keskuse tegevus katab kogu Eestit. FOTO: Scanpix. VIRUMAA TEATAJA, MARIANNE LOORENTS

Eile sõlmiti leping dementsuse kompetentsikeskuse loomiseks. Kompetentsikeskuse eesmärk on parandada dementsusega inimeste ja nende lähedaste toimetulekut. Keskuse loomiseks esitasid SA Viljandi Haigla, MTÜ Elu Dementsusega, SA EELK Diakooniahaigla ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool ministeeriumile ühispakkumuse.

„Dementsusega inimeste arv lähiaastatel kasvab, mistõttu tuleb selle sihtgrupiga senisest enam terviklikult ja koordineeritult tegeleda“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Tänasest töötavad valdkonna parimad asjatundjad koos selle nimel, et tagada nii abivajajatele kui ka nende lähedastele kvaliteetne tugi ja seeläbi ka parem elukvaliteet.“

Keskuse ülesanne on pakkuda nõustamisteenust nii dementsusega inimestele, nende lähedastele kui ka teenuseosutajatele, tõsta sihtgrupiga töötavate spetsialistide pädevust, korraldada teavituskampaaniaid jms. Plaanide kohaselt hakatakse nõustamisteenust pakkuma umbes kahe kuu pärast. Üle-eestilise kompetentsikeskuse tegevus põhineb haridus-, teadus- ja arendusasutuste, tervishoiu-, hoolekande- ning tugiteenust pakkuvate asutuste ja avaliku sektori vahelisel koostööl ning tegeleb terve valdkonna arendamisega.
Minister Iva hinnangul tuleb dementsusega inimeste ja nende lähedaste parema elukvaliteedi tagamiseks parandada info kättesaadavust. „Pered eelistavad hooldada oma pereliikmeid võimalikult kaua kodus, kuid vajavad selleks senisest enam tuge ning kvaliteetseid teenuseid. Lähedastel ei pruugi alati olla piisavalt infot, teadmisi ega professionaalset tuge, et tulla toime lähedase hooldamisega,“ ütles minister Iva. „Dementsusega inimese hooldamine võib olla füüsiliselt, majanduslikult ja vaimselt koormav. Piisava, õigeaegse ja pädeva toe pakkumisel tagame abivajajale turvalise keskkonna ning vähendame sellega ka lähedaste koormust.“

Kompetentsikeskus hakkab füüsiliselt tegutsema nii Tartus, Tallinnas kui Viljandis, kuid keskuse tegevus katab kogu Eestit. Sealjuures luuakse maakondlikud koostöövõrgustikud, kuhu kaasatakse kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad ja muud piirkonnas tegutsevad võtmeisikuid. Üle-eestiliselt viiakse läbi kontaktnõustamisi nii dementsusega inimestele ja nende lähedastele kui ka teenuseosutajatele.

Sotsiaalministeerium kuulutas mais välja riigihanke dementsuse kompetentsikeskuse loomiseks. Hankes osalejad pidid esmalt esitama kontseptsiooni, kuidas kompetentsikeskuse tegevust korraldada, et see täidaks oma eesmärki ja ülesandeid. Seejärel kohtuti kvalifitseerunud pakkujatega eraldi ning anti võimalus oma esialgset kontseptsiooni veel täiendada. Hanke võitnud SA Viljandi Haigla, MTÜ Elu Dementsusega, SA EELK Diakooniahaigla ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga sõlmiti leping kuni 31.detsembrini 2021. Hanke maksumus on 1 030 083 eurot.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.