Bussifirma Samat läks tasuta ühistranspordi vastu kohtusse

Eesti Päevaleht on varasemalt kirjutanud, et vaatamata tasuta ühistranspordile on Tallinnas autode ja auto kasutajate hulk kasvanud. FOTO: Scanpix/Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Harjumaal tegutsev bussiettevõtte AS Samat esitas seoses uue ühistranspordiseadusega halduskohtule kaebuse, kuna ettevõtte hinnangul on tegemist ebaseadusliku riigiabiga, mis moonutab konkurentsi Harjumaa bussisektoris. 

Kaebuse esitamise ajendiks oli maanteeameti käskkiri, millega kehtestati Harjumaal osaline tasuta ühistransport vanusegruppide põhiselt, teatas Samat. Ettevõtte hinnangul mõjutab osaline tasuta ühistranspordile üleminek olulist osa Samati reisijatest ja põhjustab ebaõiglast konkurentsi bussisektoris.

Samati kommertsliinid toimivad paralleelselt riigi doteeritavate avalike liinidega, millega ettevõte peab konkureerima ja kus osa sõitjatest saavad sõita tasuta. Suurima löögi all on ettevõtte teatel kommertsliinid Tallinn-Saku ja Tallinn-Keila suunal. “On ilmne, et sõidu planeerimisel sunnitakse reisijat kattuvate või ajaliselt lähedaste väljumiste puhul eelistama riigi poolt doteeritavat tasuta sõitu, mitte ostma sõidu turuhinnale vastavat piletit,” teatas Samat.

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus hoiatas varasemalt maanteeametit, et tasuta ühistranspordi sisseviimine seaks kahtluse alla maakondlikke kommertsliinide toimivuse. Kommertsliinid ei suuda konkureerida tasuta avalike bussiliinidega. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus hoiatas, et kommertsalustel töötavate bussiliinide tegevuse lõpetamisel halveneb oluliselt elanike ühistranspordi teenuse kättesaadavus.

Maanteeamet kehtestas Samati teatel ühistranspordi turu aluspõhimõtteid muutva käskkirja selle mõju kaalumata, turuosalisi ära kuulamata ja oma otsust põhjendamata.

30. juulil vaidlustas Samat maanteeameti peadirektori 28. juuni käskkirja. Kaebuse kohaselt on käskkiri tühine, kuna see on antud omavoliliselt majandus- ja taristuministri määruse volitusnormi ületades ning vastuolus ühistranspordiseadusega. Määrus ei lubanud diferentseerida tasuta sõiduõiguse andmist reisija vanuse alusel. Sellist õigust ei oleks minister saanud maanteeametile edasi volitada ka ühistranspordiseadusest lähtuvalt. Lisaks paneb seadus maanteeametile kohustuse kehtestada kas piletihinna või sõidukilomeetri hinna, kuid käskkirjaga mõlema kehtestamine on õigusvastane.

Teiseks kehtestas maanteeamet Samati teatel ühistranspordi turu aluspõhimõtteid muutva käskkirja selle mõju kaalumata, turuosalisi ära kuulamata ja oma otsust põhjendamata. Bussifirma teatel ei ole regulatsiooni mõju kommertsliinidele analüüsitud.

Maanteeameti käskkiri on lisaks volitus- ja menetlusnormide rikkumisele bussifirma hinnangul ka sisuliselt õigusvastane, kuna selle andmisel ja rakendamisel on jäetud täitmata Euroopa Liidu riigiabi reeglid, sealhulgas transpordimääruse erinõuded transpordisektoris riigiabi andmisele. Tasuta sõidu pakkumisega kaasnev toetus avalikele liinidele on ettevõtte hinnangul riigiabi ning riigiabi reeglite rakendumist välistavate erandite tingimused ei ole täidetud.

“Sellises olukorras oleks pidanud riik teavitama oma kavatsustest Euroopa Komisjoni, kellel on ainupädevus hinnata riigiabi lubatavust. Vastavalt Euroopa Liidus kehtivale riigiabi rakendamiskeelule, ei tohtinud käskkirja ellu viia enne Euroopa Komisjonilt loa saamist. Kuna luba puudub, siis rikub käskkiri rakendamise keeldu. Euroopa kohtute praktikast tulenevalt peab liikmesriigi kohus tegema selles olukorras kõik vajalikud järeldused, eelkõige takistama abi edasisi väljamakseid. Selleks tuleb õigusvastane ja Euroopa Liidu õigusega vastuolus käskkiri tühistada,” märkis ettevõte.

AS Samat on Harjumaal tegutsev bussiettevõte, mis teenindas 2017. aastal kommertsliinidel üle 500 000 reisija. Harjumaal katavad kommertsliinid ligi 40 protsenti bussidega osutatavast ühistranspordist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga