Ajakirja Newsweek veebilehel avaldatud avalik kiri kutsub üles astuma vastu Kremliga seotud Nord Stream 2 gaasitorule. Fotomontaaž: Scanpix/Christian Ohde

17. septembril avaldati ajakirja Newsweek veebilehel avalik kiri, mis kutsub Ameerika Ühendriikide, Kanada, Norra, Ühendkuningriikide, Ukraina, Georgia, Moldova ja Euroopa Liidu liikmesriike valitsusi üles astuma vastu Kremliga seotud Nord Stream 2 gaasitorule. 18.09.2020 seisuga on sellele allkirja andnud 114 poliitikut, teadlast ja avaliku elu tegelast, nende hulgas ka Toomas Hendrik Ilves, Alexander Vershbow, Natalia Arno, Siim Kiisler, Pavlo Klimkin, Mikhail Korchemkin ja James D. Melville, Jr.

Kiri toob välja, et Venemaa Föderatsiooni valitsus on astunud mitmeid Lääneliku poliitika ja väärtuste vastu käivaid samme ega lase ennast häirida Lääneriikide pahameelest. Autorid usuvad, et Nord Stream 2 on järjekordne Kremli projekt, mis õõnestab Euroopa ühtsust ja transatlantilisi suhteid. Kirjas tuuakse välja neli olulist punkti, mis eelmainitud mõtet toetavad:

1. Nord Stream 2 ei ole Euroopa projekt ning selle eesmärgiks pole edendada eurooplaste huve. Euroopa Parlament ja mitmed riigid on projekti maha laitnud alates selle väljakuulutamisest 2015. aastal. Lisaks on Nord Stream 2 omanikuks Kremlile alluv ettevõte Gazprom ning trassi käivitumine kahjustaks tõsiselt Ukraina majanduslikku ja strateegilist julgeolekut.

2. Nord Stream 2 annaks Kremlile võimaluse Ukraina gaasitrassi kasutamist märgatavalt vähendada ning seeläbi Ukraina majandusele tõsist kahju teha. Ehkki Gazpromiga on sõlmitud leping, mis peaks tagama gaasi transportimise läbi Ukraina järgmise viie aasta jooksul, usuvad autorid, et lepingud Kremlit tagasi ei hoia. Ukraina majandusliku julgeoleku tagamiseks on oluline, et Venemaa Föderatsioonil ei ole tehnilist lahendust, mis võimaldaks neil Kiievivastaseid samme astuda.

3. Nord Stream 2 läheb vastuollu Euroopa Liidu energiajulgeoleku eesmärkidega, mis näevad ette energiaimpordi vähendamist ja Euroopa energialiidu loomist. Nord Stream 2 annaks Kremlile rohkem kontrolli Euroopa energiamajanduse üle.

4. Vene Föderatsiooni valitsus kasutab projekte nagu Nord Stream 2, et rahastada siseriiklikult Kremlimeelseid ettevõtjaid ning luua sidemeid endiste lääne ametnikega.

Kirja autorid väidavad, et Kremli toetatud projektide kaudu suunatakse raha ettevõtetele, mis kuuluvad Vene oligarhidele, kelle tegevust on piiratud rahvusvaheliste sanktsioonidega. Lisaks kasutatakse projekte nagu Nord Stream 2, et luua suhteid endiste lääne ametnikega, kellest mitmed töötavad nüüdseks Vene Föderatsiooni riigiettevõtete palgal, eesmärgiga leida Kremlimeelse poliitika toetajaid.

Autorid pakuvad ka võimalikke lähenemisi, mille abil Nord Stream 2 ehitamist peatada ning kutsuvad riike üles:

• Kasutama kõiki võimalikke seaduslikke sekkumisi ja sanktsioone, et Kremli toetuse saanud Nord Stream 2 gaasitoru ei valmiks;

• Võtma ette ühiseid samme, et vähendada Venemaa Föderatsiooni riigiettevõtetelt sisse ostetud nafta kogust;

• Alustama läbirääkimisi uute transatlantiliste poliitiliste normide loomiseks, mis piiraks Kremli palgal olevate endiste Lääneriikide ametnike mõjuvõimu poliitika ja avaliku arvamuse kujundamisel.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga